Σημαντικό βήμα η ετοιμασία από την κυβέρνηση Χριστόφια του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βία στην Οικογένεια (2010-2013)

thumbnail

Η 25η του Νιόβρη έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Μέρα κατά της Βίας των Γυναικών.  Με την ευκαιρία αυτή το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ, απευθύνεται προς την Κυπριακή κοινωνία και την καλεί  να συμβάλει με κάθε τρόπο στην πάταξη του φαινομένου της βίας.  Η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις πιο αποτρόπαιες, συστηματικές και διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Αποτελεί απειλή για όλες τις γυναίκες και εμπόδιο σε όλες τις προσπάθειες για ανάπτυξη, ειρήνη και ισότητα των φύλων.  Είναι παγκόσμιο και πανάρχαιο φαινόμενο αλλά δυστυχώς παραμένει επίκαιρο και σημαντικό αποτελώντας μια από τις χειρότερες μορφές ανισότητας σε βάρος της γυναίκας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ότι υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες δεν πρέπει να μας εφησυχάζει γιατί σύμφωνα με υπολογισμούς πάνω από το 70% των γυναικών του πλανήτη έχουν βιώσει τη βία –σε οποιαδήποτε μορφή της- κατά τη διάρκεια της ζωή τους.

Παρά το ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει τη βία κατά των γυναικών ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυστυχώς στις μέρες μας η βία εναντίον των γυναικών μεταξύ 15 και 44 χρόνων από τον άντρα ή το σύντροφο τους, έχει καταστεί η πρώτη αιτία αναπηρίας και θανάτου, ξεπερνώντας τους θανάτους από καρκίνο, αυτοκινητικά δυστυχήματα, μαλάρια και πολεμικές συγκρούσεις μαζί.

Ως Γυναικείο Κίνημα, η ΠΟΓΟ αγωνίζεται για την εξάλειψη όλων των μορφών της βίας.  Συνέβαλε ουσιαστικά στην ενημέρωση και διαφώτιση των γυναικών, στην ψήφιση του Νόμου για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, και συνεχίζει να συμβάλλει ώστε να καλυφθούν τα κενά που παρουσιάζονται σ’ αυτόν.

Στον τόπο μας, αν και δεν υπάρχουν έρευνες που να δείχνουν την έκταση του προβλήματος της βίας στην κυπριακή κοινωνία, φαίνεται από κάποια στοιχεία και δεδομένα ότι το 80% των κακοποιημένων ατόμων είναι γυναίκες.  Η ΠΟΓΟ θεωρεί ότι, η βία εναντίον των γυναικών, πρέπει να καταστεί καταδικαστέα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και η κοινωνία στο σύνολο της να δείξει μηδενική ανοχή σε αυτού του είδους τα φαινόμενα, καθώς η ανοχή ισοδυναμεί με συνενοχή. Για το λόγο αυτό ο αγώνας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, τόσο από την πολιτεία και τους κρατικούς φορείς, όσο και από την κοινωνία,  αλλά και από κάθε άτομο ξεχωριστά κρίνεται αναγκαίος και επιτακτικός.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλά θετικά βήματα στο κεφάλαιο αυτό, τόσο στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης, όσο και της προστασίας των θυμάτων βίας. Σημειώνεται ιδιαίτερα η  θέσπιση εξειδικευμένης νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η σύσταση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, η σύσταση ειδικού Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια στην Αστυνομία, η στήριξη Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών για την υλοποίηση δράσεων, περιλαμβανομένης της λειτουργίας καταφυγίου θυμάτων και τέλος η ετοιμασία του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βία στην Οικογένεια (2010-2013). Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει καίρια και το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα (2007-2013), το οποίο περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τη Βία κατά των Γυναικών.

Ταυτόχρονα το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ τονίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα, συμβάλλοντας τόσο στην εξάλειψη του φαινομένου, όσο και στην ολοκλήρωση του μέρους του κυβερνητικού προγράμματος του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια, το οποίο αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.