Ανακοίνωση Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ για την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας

thumbnail

Η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου, αντανακλώντας τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια. Ταυτόχρονα αποσκοπεί στο να στρέψει την προσοχή και τις προσπάθειες του κράτους, της πολιτείας και της κοινωνίας στην στήριξη και ευημερία της οικογένειας.

Με την ευκαιρία της διεθνούς αυτής ημέρας, το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ, σημειώνει ότι ο θεσμός της οικογένειας, έχει κτυπηθεί βάναυσα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αντί να στηριχθεί και να τονωθεί κατά τρόπο που να αναδεικνύει τη σημασία της ζωής κάθε ανθρώπου, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα στους κρατούντες τη σημασία του θεσμού, ως ζωτικού κυττάρου της κοινωνίας.

Οι σύγχρονες κοινωνικές πιέσεις, η αλλαγή στον τρόπο ζωής και τα κοινωνικά πρότυπα, η οικονομική κρίση, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δημιουργούν προβλήματα και ρήγματα στην κοινωνική αλληλεγγύη και στις παραδοσιακές ισορροπίες ενώ ταυτόχρονα, πολλαπλασιάζουν της ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.

Η ΠΟΓΟ, υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οικογένεια στις μέρες μας δέχεται βαθιές αλλαγές έχοντας να αντιμετωπίσει τόσο τις προκλήσεις, όσο και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της εποχής:
Ο μέσος όρος του μεγέθους της οικογένειας έχει μειωθεί παγκοσμίως, αφού τα ζευγάρια αποκτούν λιγότερα παιδιά. Οι νέοι παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Η μέση ηλικία των γυναικών που γίνονται για πρώτη φορά μητέρες έχει αυξηθεί. Η θνησιμότητα των νηπίων έχει σημειώσει πτώση. Η παραδοσιακή μεγάλη οικογένεια έχει αντικατασταθεί από την οικογένεια – πυρήνα. Οι εναλλακτικές μορφές συμβίωσης έχουν αυξηθεί, όπως η συγκατοίκηση εκτός γάμου, ή με βάση το σύμφωνο συμβίωσης. Τα διαζύγια αυξάνονται όπως και οι δεύτεροι γάμοι, με όλο και περισσότερα παιδιά να ζουν σε μία οικογένεια με έναν θετό γονέα. Ο αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών έχει αυξηθεί, ενώ όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι ζουν μόνοι τους.
Φέτος, την ημέρα αυτή, βρίσκουμε την κυπριακή οικογένεια, σε ακόμη χειρότερη θέση, τόσο από τη γενικευμένη φτώχεια της χώρας μας, όσο και από σωρεία προβλημάτων που πηγάζουν τόσο μέσα από τη μεγάλη οικονομική κρίση (την οποία παρά τα success story) εξακολουθούμε να ζούμε, όσο και μέσα από τις τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που εξακολουθούν να εφαρμόζονται από την κυβέρνηση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ.

Θύματα αυτών των πολιτικών είναι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι νέοι, οι γυναίκες, οι πολύτεκνοι, οι μονογονιοί, τα άτομα με αναπηρίες και οι ευάλωτες ομάδες, αφού καθημερινά βιώνουν τις αρνητικές αλλαγές που συνεχίζουν να συντελούνται σ’ όλους τους τομείς. Επιπρόσθετα η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ανεργία, τα οικονομικά προβλήματα, η κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, η μετανάστευση των νέων μας και άλλα, θέτουν σε κίνδυνο το θεσμό της οικογένειας και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της.

Θέση μας είναι ότι έχει υποχρέωση το κράτος και η κοινωνία, γενικότερα, να καθιερώσει Δημογραφική Πολιτική, με έμφαση στις πολιτικές για την οικογένεια ώστε να δημιουργηθούν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημογραφική ανανέωση. Μέσω αυτής της πολιτικής θα πρέπει να προβλέπεται η παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης Φροντίδας στο πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής. Η πολιτεία οφείλει να διευκολύνει και τις γυναίκες στο να συνδυάσουν το ρόλο της εργαζόμενης με εκείνον της μητέρας. Μπορεί στις ημέρες που ζούμε να φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι αδύνατο. Το ζητούμενο είναι πιο γενναία οικονομικά και κοινωνικά μέτρα από τους κρατούντες και όχι το ψαλίδισμα τους στο βωμό της οικονομικής κρίσης.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας δίνει την αφορμή σε όλους, την Κυβέρνηση και την κοινωνία, να ξανασκεφτούν και να αποφασίσουν για την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών που θα στηρίζουν την οικογένεια στο σύνολο της, στις δύσκολες συνθήκες. Απαιτούνται πολλές αλλαγές αλλά κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση για προσαρμογή και διαμόρφωση ενός σωστού κράτους πρόνοιας και χάραξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την οικογένεια. Η συμβολή και ο ρόλος της πολιτείας στην στήριξη του θεσμού και των μελών της οικογένειας είναι καθοριστικής σημασίας. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει ουσιαστικά μέτρα και δράσεις που να στηρίζουν την οικογένεια στο σύνολο της.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας δίνει την αφορμή σε όλους, την Κυβέρνηση και την κοινωνία, να ξανασκεφτούν και να αποφασίσουν για την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα προβλήματα και τις ανάγκες των σημερινών οικογενειών στην Κύπρο, η κυβέρνηση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ θα πρέπει να περάσει από τα λόγια στα έργα και να θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής της, την ενίσχυση της κυπριακής οικογένειας και των δικαιωμάτων των μελών της και όχι να παίρνει την κρίση ως αφορμή για σμίκρυνση του κοινωνικού κράτους, περαιτέρω περικοπές σε επιδόματα και μέτρων στήριξης της οικογένειας, ιδιαίτερα των χαμηλά εισοδηματικών στρωμάτων.

Ως Γυναικείο Κίνημα η ΠΟΓΟ επαναβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στις όποιες αντιλαϊκές πολιτικές, υψώνοντας φωνή αντίστασης και θέτοντας σε προτεραιότητα τον αγώνα για διαμόρφωση θετικών πολιτικών και δράσεων για την περαιτέρω προστασία και στήριξη της κυπριακής Οικογένειας.

14 Μαϊου 2018