Επέκταση της άδεια μητρότητας αποφάσισε το Ευωρωκοινοβούλιο – Καταψήφισε η ευρωδεξιά, απείχαν οι ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ! (23.10.2010)

thumbnail

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ χαιρετίζει την τροποποίηση από την προχθεσινή Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της πρότασης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου στο ζήτημα της «βελτίωσης της υγείας και ασφάλειας των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων γυναικών».

Βασικές προσθήκες του νομοθετικού ψηφίσματος όπως εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο είναι η επέκταση της άδειας μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ από 14 εβδομάδες που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε 20 εβδομάδες (οι 6 εκ των οποίων είναι υποχρεωτικές και λαμβάνονται μετά τον τοκετό) με την καταβολή πλήρους αμοιβής και η εισαγωγή του δικαιώματος στην άδεια πατρότητας 2 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές.

Το ψήφισμα περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές τροπολογίες όπως είναι: η απαγόρευση της δυνατότητας απόλυσης των εγκύων εργαζομένων γυναικών  από την αρχή της εγκυμοσύνης τους και έως έξι μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας καθώς και η αναγκαιότητα να δίνεται το δικαίωμα στις γυναίκες να επιστρέφουν μετά το πέρας της άδειας μητρότητας στις θέσεις εργασίας τους ή σε ισότιμες θέσεις με ίδιες αποδοχές, στην ίδια επαγγελματική κατηγορία και με τα ίδια καθήκοντα.

Οι προτάσεις στηρίχθηκαν σθεναρά κύρια από την πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς και τους Σοσιαλιστές καθώς και μερίδα Ευρωβουλευτών από άλλες πολιτικές ομάδες, ενώ οι συντηρητικοί- νεοφιλελεύθεροι κύκλοι της Δεξιάς επιχείρησαν να αποδυναμώσουν την πρόταση που εγκρίθηκε.  Με λύπη σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι οι Ευρωβουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού Ελένη Θεοχάρους και Ιωάννης Κασουλίδης τήρησαν αποχή.

Εμείς Θεωρούμε ότι παρόλο που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν περισσότερα μέτρα για τη παρότρυνση ανάληψης ευθυνών από τον πατέρα, εντούτοις το νομοθετικό ψήφισμα αποτελεί σημαντική εξέλιξη που θέτει τις βάσεις για την υλοποίηση πάγιων θέσεων του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ, αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας τη μητρότητα και τη γονική μέριμνα ως επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας.

Αναμένουμε και ευελπιστούμε ότι τόσο το Συμβούλιο, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσουν σε έγκριση.