«Όλες οι ιδιαιτερότητες πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη»

thumbnail

Ανακοίνωση ΠΟΓΟ σχετικά με την υπόθεση επιστροφής ανήλικου στις ΗΠΑ

Όσα διαδραματίζονται στα δικαστήρια σχετικά με την υπόθεση επιστροφής ανήλικου στις ΗΠΑ αγνοώντας το συμφέρον του  ίδιου του παιδιού προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση. 

Ως Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ έχουμε εμπλακεί ενεργά στα ζητήματα απαγωγής ανηλίκων ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία να στηρίξουν τους γονείς και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις προσπάθειες να επιστρέψουν τα παιδιά στο συνήθη τόπο διαμονής τους.

Δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πέραν και έξω από τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν. Είναι μάλιστα για αυτό το λόγο που στην Σύμβαση της Χάγης περιλαμβάνεται ρητά πρόνοια ώστε να συνυπολογίζεται η προσαρμογή του παιδιού στο νέο περιβάλλον.

Επιπλέον μετά την Σύμβαση της Χάγης, ακολούθησε η Σύμβαση για τα  Δικαιώματα του Παιδιού και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας οι οποίες θα έπρεπε να λαμβάνονται εξίσου υπόψη εξετάζοντας πώς και με ποιο τρόπο η κάθε απόφαση είναι ή όχι προς το συμφέρον του παιδιού και το πως συνυπολογίζονται καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε τέτοιες αποφάσεις.

Λευκωσία

11 Φεβρουαρίου 2021