Χαιρετισμός Προέδρου Χριστόφια στην εκδήλωση της ΠΟΓΟ για 8η του Μάρτη (Λευκωσία, 8.03.2012)

thumbnail

Είναι πάντοτε με χαρά και συγκίνηση που παρευρίσκομαι στην μεγάλη παγκύπρια εκδήλωση που  διοργανώνει το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Επιτρέψετε μου πρώτα απ’ όλα να καταθέσω τον σεβασμό μου προς τις γυναίκες της Κύπρου Ελληνοκύπριες, Τουρκοκύπριες, Μαρωνίτισες, Αρμένησες και Λατίνες. Χαιρετισμό απευθύνω και προς τις μετανάστριες που εργάζονται στον τόπο μας. Χαιρετισμό τιμής και αναγνώρισης απευθύνω ειδικά προς εσάς τις πρωτοπόρες της γυναικείας χειραφέτησης.  Από την ίδρυση της Παγκύπριας Οργάνωσης Δημοκρατικών Γυναικών το 1950, η ΠΟΔΓ-ΠΟΓΟ υπήρξε εμπνευστής και οργανωτής των μεγάλων αγώνων των γυναικών της Κύπρου για κατάκτηση δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.  Ταυτόχρονα και παράλληλα η ΠΟΓΟ ήταν και είναι η πρωτοπορία  στον αγώνα των γυναικών για απαλλαγή της Κύπρου από την κατοχή και επανένωση του τόπου.

Η 8η του Μάρτη αποτελεί για 155 τώρα χρόνια ορόσημο στον αγώνα για πραγμάτωση της γυναικείας χειραφέτησης. Τα μηνύματα της 8ης του Μάρτη παραμένουν διαχρονικά και σύγχρονα για να υπογραμμίζουν την υποχρέωση όλων μας να αγωνιζόμαστε ενάντια στην καταπίεση και τις διακρίσεις.  Με τους αγώνες των πρωτοπόρων αγωνιστριών της ΠΟΔΓ ΠΟΓΟ και των υπολοίπων γυναικείων οργανώσεων που ιδρύθηκαν αργότερα, καθώς και με τις προσπάθειες των φορέων της πολιτείας έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα. Έγινε αξιοσημείωτη πρόοδος στον τομέα της ισότητας, της μαζικής ένταξης της γυναίκας στην απασχόληση. Σημειώθηκε άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών και συνάμα αύξηση της συμμετοχής τους στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.  Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί εξακολουθούν να εντοπίζονται κενά, έλλειμμα ισότητας, στερεότυπες και αναχρονιστικές αντιλήψεις που αποτελούν εμπόδια στην πιο ολοκληρωμένη πραγμάτωση της ισοτιμίας.

Η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για περισσότερη κοινωνική συνοχή, για μια κοινωνία όπου ο κάθε πολίτης θα απολαμβάνει τα δικαιώματα του.

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια  λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία και παρά τη σοβαρή πίεση που αντιμετωπίζουν τα δημόσια οικονομικά έχουμε προωθήσει ουσιαστικά μέτρα και δράσεις που στηρίζουν τη γυναικεία ισοτιμία.

Υλοποιώντας μια σειρά δεσμεύσεων του προγράμματος διακυβέρνησης σε ζητήματα ισότητας σπρώξαμε την υπόθεση της ισότητας μπροστά.  Μερικά από τα μέτρα που εισάξαμε είναι τα ακόλουθα:

 • το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια,
 • η ενίσχυση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση,
 • η περαιτέρω προστασία της μητρότητας, με τροποποίηση του σχετικού Νόμου έτσι που να παρέχεται αυξημένη προστασία των εγκύων γυναικών από απολύσεις και πρόσθετη άδεια και επίδομα μητρότητας σε περιπτώσεις πρόωρου τοκετού,
 • η αναβάθμιση και ενίσχυση του μηχανισμού επιθεώρησης της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα,
 • η δημιουργία μόνιμης διυπουργικής επιτροπής για την παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα,
 • η βελτίωση του νόμου για την γονική άδεια για άνδρες και γυναίκες,
  • η προώθηση συγκεκριμένου έργου που στοχεύει στην καταπολέμηση του χάσματος των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  • η συνεχής αύξηση του κατώτατου μισθού και η συμπερίληψη σ΄ αυτό νέων επαγγελμάτων και
  • η εισαγωγή με βάση εισοδηματικά κριτήρια πρόσθετου επιδόματος τέκνου σε μονογονιούς.

Αναφορικά με την πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση, έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχέδια που παρέχουν κίνητρα για ένταξη στην εργασία αδρανούς γυναικείου εργατικού δυναμικού, καθώς και σχέδια παροχής κινήτρων για ένταξη στην εργασία όσων γυναικών επιλέγουν ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης. Εφαρμόζονται παράλληλα προγράμματα συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού, για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας όπως και ειδικό σχέδιο που προωθεί την γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Σημαντικό βήμα στον τομέα της οικογενειακής πολιτικής είναι και η υλοποίηση της δέσμευσης του προγράμματος διακυβέρνησης για δημιουργία Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.

Στον τομέα της συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων το αρμόδιο Υπουργείο προχωρεί στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης ενώ από το 2009 στα πλαίσια του σχεδίου κρατικών χορηγιών πρόσθετα προς τις εθελοντικές οργανώσεις επιχορηγούνται και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λειτουργία προγραμμάτων στήριξης της οικογένειας.  Επίσης με ειδικό σχέδιο που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται το κόστος φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων για γυναίκες που εντάσσονται στην εργασία.

Ένα κεφάλαιο στο οποίο η Κυβέρνηση μας έδωσε σημασία και βαρύτητα είναι εκείνο της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή. Με συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις  προωθήσαμε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών σε κέντρα λήψης αποφάσεων.

Αγαπητές συναγωνίστριες,

Με τα όσα έχω καταγράψει πιο πάνω δεν ισχυρίζομαι ότι έχουμε επιλύσει όλα τα προβλήματα και ότι δεν υπάρχουν ελλείμματα ισότητας.  Μπορούμε όμως με ικανοποίηση να σημειώσουμε ότι δεν αφήσαμε την κρίση και τα προβλήματα που αυτή δημιούργησε να τεθούν εμπόδιο και να βάλουν τροχοπέδη όπως συνέβηκε σε πολλές χώρες στην προσπάθεια για προώθηση της ισότητας.  Επιβεβαίωση της προόδου που έχει επιτευχθεί είναι και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης που έγινε από ανεξάρτητους αξιολογητές για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα – ΕΣΔΙ.  Με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια στην προώθηση της ισότητας στην εργασία και στην καταπολέμηση της βίας.  Ταυτόχρονα η αξιολόγηση, μας υποδεικνύει και την ανάγκη να εργαστούμε ακόμα πιο συγκροτημένα και συστηματικά στον τομέα της καταπολέμησης των στερεότυπων και των αναχρονιστικών αντιλήψεων.  Αναμένω ότι η ειδική διυπουργική επιτροπή που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση και την αξιολόγηση θα πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις έτσι που να υπάρξει μεγαλύτερη προόδος σ΄ όλους τους τομείς του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα.

Όπως έχω ήδη αναφέρει η προώθηση της ισότητας δεν γίνεται ξεκομμένα από τη συνολική κυβερνητική πολιτική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφερε την οικονομία μας σε μια δύσκολη κατάσταση.  Η Κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης πήρε συγκεκριμένα μέτρα που στόχευσαν στην στήριξη σημαντικών τομέων της οικονομίας και ταυτόχρονα πήραμε και συγκεκριμένα μέτρα που στόχευσαν στη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.  Με το βάθεμα της κρίσης αναδείχθηκαν ακόμα πιο έντονα τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα των δημόσιων οικονομικών.  Προχωρήσαμε σε σημαντικές εκσυγχρονιστικές τομές στα δημόσια οικονομικά και λύσαμε προβλήματα δεκαετιών όπως το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων, τη στόχευση των κοινωνικών παροχών κ.α.

Γνώμονας όλων μας των ενεργειών ήταν και παραμένει οι δυσκολίες της κρίσης να αντιμετωπίζονται με κοινωνική ισορροπία και ευαισθησία.  Με την προσπάθεια όλων μας είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.  ΄Εχουμε δυσκολίες, έχουμε όμως και αισιόδοξες προοπτικές μπροστά μας.  Εργαζόμαστε συστηματικά και συντονισμένα ως Κυβέρνηση έτσι που αυτές οι προοπτικές να γίνουν πραγματικότητες οδηγώντας τον τόπο μας σε καλύτερες μέρες.

Φίλες και φίλοι,

Βασικός μας στόχος παραμένει η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε επιδείξει όλη την καλή θέληση για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Η δική μας καλή θέληση και βούληση για λύση το συντομότερο δυνατό είναι δεδομένη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παραχωρούμε το δικαίωμα στον οποιονδήποτε να επιβάλει λύση. Για ακόμα μια φορά θέλω κατηγορηματικά να τονίσω ότι η δική μας πλευρά δεν αποδέχεται ούτε τεχνητά χρονοδιαγράμματα ούτε οποιασδήποτε μορφής επιδιαιτησία.  Η λύση για να είναι αποδεκτή, λειτουργική και βιώσιμη, θα πρέπει να επανενώνει το χώρο, το λαό, τους θεσμούς και την οικονομία. Θα πρέπει να στηρίζεται στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες των κυπρίων πολιτών. Μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ένα κράτος με μια και αδιαίρετη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια.

Είναι με θλίψη και απογοήτευση που παρακολουθούμε την Τουρκία και τον κ. Έρογλου, όσο περνά ο καιρός, να απομακρύνονται ακόμα περισσότερο από βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού όπως αυτές καθορίζονται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου Μακαρίου-Ντενκτάς και Κυπριανού-Ντενκτάς. Απομακρύνονται ακόμα και από συγκλίσεις σε διάφορα κεφάλαια οι οποίες επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας των απευθείας συνομιλιών. Και δε φτάνει μόνο αυτό: το τελευταίο χρονικό διάστημα δεχόμαστε συνεχείς απειλές τόσο από την Τουρκία όσο και από τον κ. Έρογλου. Είναι απαράδεκτο και αντιφατικό να παρακαθόμαστε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, να συζητούμε, και την ίδια ώρα να ακούμε τον κ. Έρογλου να προβαίνει σε απειλητικές δηλώσεις οι οποίες συνιστούν μέγιστη πρόκληση. Συνιστούν πρόκληση όχι μόνο για τη δική μας πλευρά αλλά και για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τουρκική πλευρά το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφέρεται, όλο και συχνότερα, σε σχέδια Β΄ τα οποία θα εδραιώνουν τη διχοτόμηση και το ψευδοκράτος. Αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά έχει κορυφωθεί πρόσφατα με τις κυνικές και προκλητικές δηλώσεις του κ. Μπαγίς. Ο κ. Μπαγίς αναφέρθηκε ακόμα και στο ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των κατεχόμενων στην Τουρκία. Οι δηλώσεις και η ευρύτερη συμπεριφορά του κ. Μπαγίς εξευτελίζουν πρώτιστα του Τουρκοκυπρίους. Θέλουμε να διαμηνύσουμε τόσο στον κ. Μπαγίς όσο και σε ολόκληρη την τουρκική ηγεσία ότι η Κύπρος ανήκει στου Κυπρίους, Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκυπρίους, Αρμένηδες, Μαρωνίτες και Λατίνους και σε κανένα άλλο. Καθώς λέει ο ποιητής «Η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρετε και να φύγετε.»

Είμαστε λοιπόν μάρτυρες της απόλυτης σκλήρυνσης της τουρκικής στάσης. Μιας αλαζονικής συμπεριφοράς η οποία εκπηγάζει από τις επιτυχίες της Τουρκίας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η αλαζονεία τους έχει φτάσει στο σημείο να απειλούν ακόμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε έντονα ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να παρακολουθούν με απάθεια αυτή τη συμπεριφορά. Η τουρκική συμπεριφορά αποτελεί πρόκληση και προσβολή και για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Ενώ η τουρκική πλευρά ζητά επίμονα διάσκεψη και απειλεί ότι εάν δεν εγκλωβιστούμε σε τεχνητά χρονοδιαγράμματα δεν θα επιτρέψει τη συνέχιση της διαδικασίας, την ίδια ώρα με τις παράλογες απαιτήσεις της μειώνει ακόμη περισσότερο τις όποιες προοπτικές και πιθανότητες λύσης του Κυπριακού. Θέλω για ακόμα μια φορά να καταστήσω σαφές ότι η δική μας πλευρά δεν πρόκειται να αποδεκτεί χρονοδιαγράμματα και σύγκλιση διεθνούς διάσκεψης αν δεν υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις που τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καθορίσει στο πρόσφατο ψήφισμα 2026 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η πιθανή δε διάσκεψη, όταν θα υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις, πρέπει να είναι πραγματικά διεθνής με συμμετοχή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, των εγγυητριών δυνάμεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κυπριακής Δημοκρατίας και των δύο κοινοτήτων και να εξετάσει τις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού.

Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα ασκήσει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γιατί αυτό αποτελεί θεσμική υποχρέωση και προνόμιο μας. Και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια επιτυχημένη Προεδρία. Εκφράζουμε την ευαρέσκεια μας γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές φορές μέχρι τώρα έχει κατηγορηματικά ξεκαθαρίσει αυτό το δεδομένο. Θα συνεχίσουμε να έχουμε συνεχώς παρατεταμένο το χέρι μας προς την τουρκοκυπριακή πλευρά παρόλο που μέχρι σήμερα δεν βρίσκουμε  ανταπόκριση. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να τηρούμε μια διεκδικητική στάση υπεράσπισης αρχών.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι,

Η 8η Μαρτίου παραμένει μέρα μνήμης και τιμής των αγώνων των γυναικών για ισότητα στη ζωή, στην εργασία και στην κοινωνία, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μέρα αποτίμησης των κατακτήσεών των γυναικών αλλά και αφετηρία για την προώθηση νέων στόχων και νέων διεκδικήσεων.

Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι η ΠΟΓΟ θα συνεχίσει με την ίδια μαχητικότητα και θέληση να εργάζεται για την υλοποίηση του οράματος για μια δίκαιη και συμμετοχική κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

Αυτή τη μέρα τιμής για τη γυναίκα της Κύπρου, για τη γυναίκα του κόσμου, καταθέτουμε με σεβασμό και αγάπη τη δέσμευση μας προς όλες τις γυναίκες της Κύπρου να εργαζόμαστε με συνέπεια έτσι που η ισότητα να γίνεται πράξη και βίωμα σε όλους τους θεσμούς, τους μηχανισμούς και τις πολιτικές της κυπριακής κοινωνίας.