Φέρσου ανθρώπινα, όχι αντρίκια

thumbnail

Με τίτλο «Φέρσου αντρίκια», εγκαινιάστηκε εκστρατεία η οποία τονίζει στους άντρες ότι δεν πρέπει να προβαίνουν σε βία κατά των γυναικών για χάρη της μητέρας ΤΟΥΣ, της γυναίκας ΤΟΥΣ, της κόρης ΤΟΥΣ. Τα μηνύματα αυτά επισφραγίζονται μάλιστα με τη λέξη «Αξίζει». Κι αναρωτιόμαστε κατά πόσο οι λειτουργοί των υπουργείων που ενέκριναν αυτή την εκστρατεία δεν σκέφτηκαν ότι η φράση «Φέρσου αντρίκια» αναπαράγει τον σεξισμό προάγοντας το στερεότυπο του «άντρα- προστάτη», ο οποίος αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που εκδηλώνουν βία ενάντια στις γυναίκες. Η φράση αυτή άραγε τι καθορίζει ως ανδρισμό; Και γιατί πρέπει να ανατρέξουμε σε αυτά τα αναχρονιστικά στερεότυπα εν έτη 2019 για να καταπολεμήσουμε την έμφυλη βία; Γιατί η ορθή συμπεριφορά είναι η «αντρίκια» και όχι η ανθρώπινη;

Την ίδια στιγμή σκεφτόμαστε, γιατί όσοι επιμελήθηκαν αυτή την εκστρατεία θεώρησαν σωστό να δώσουν το μήνυμα ότι η γυναίκα υπάρχει πάντα σε συνάρτηση με έναν άντρα. Γιατί πρέπει ένας άντρας να σκεφτεί ότι στη θέση της γυναίκας που χτυπά θα μπορούσε να ήταν η μητέρα ΤΟΥ, η γυναίκα ΤΟΥ, η κόρη ΤΟΥ; Οι βίαιες συμπεριφορές ενάντια στις γυναίκες πρέπει να αποφεύγονται στην βάση της ιδιοκτησίας ή είναι αυτονόητη αρχή για κάθε άνθρωπο; Τέλος, τι θέλουν να πουν οι σχεδιαστές της εκστρατείας που ενέκριναν τόσοι κρατικοί φορείς με τη λέξη «Αξίζει»; Αξίζει να μην χτυπάς γυναίκες; Αξίζει η γυναίκα ως οντότητα και ως ύπαρξη; Αυτά δεν είναι αυτονόητα; Τίθενται εν αμφιβόλω;

Η επιλογή της συγκεκριμένης εκστρατείας επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά πόσο βαθιά εμπεδωμένα είναι τα στερεότυπα για το ρόλο των φύλων αλλά και οι αντιλήψεις που προκύπτουν από αυτά. Με ποιο τρόπο αυτή η εκστρατεία, η οποία θα διαδοθεί σε νοσοκομεία και στρατόπεδα όπως γνωστοποιήθηκε, θα ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της κοινωνίας ενάντια στη βία κατά των γυναικών; Αναπαράγοντας την υπεροχή των αντρών έναντι των γυναικών και όλα όσα αυτή συνεπάγεται;

Τέλος, η εκστρατεία αναδεικνύει ακόμη μια σοβαρή παράλειψη από πλευράς της Κυβέρνησης. Σε κάθε κριτική για την στάση της Κυβέρνησης απέναντι στις γυναίκες του τόπου, οι Κυβερνώντες απαντούν ότι «πρωτοπόρησαν» με τον διορισμό Επιτρόπου Ισότητας. Εντούτοις καθημερινά αποδεικνύουν ότι αντιμετωπίζουν την Επίτροπο Ισότητας μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς εφόσον ούτε για τα πιο απλά ζητήματα όπως η συγκεκριμένη καμπάνια δεν ζητούν έστω και την άποψη της.

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να αποσύρουν την συγκεκριμένη εκστρατεία. Την ίδια στιγμή κρίνουμε εξαιρετικά σημαντική την επιμόρφωση των αρμοδίων αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης για το φαινόμενο τη βίας κατά των γυναικών, τους παράγοντες που το προκαλούν και τους τρόπους αντιμετώπισης του.

24 Ιουλίου 2019