Υπόμνημα της ΠΟΓΟ στον Υπ. Παιδείας για την προαγωγή της ισοτιμίας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση (6.5.2011)

thumbnail

Αντιπροσωπεία του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα, Σκεύη Κουκουμά και την Κεντρική Οργανωτική Γραμματέα, Σκεύη Πασιά, πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή, 6 Μάη 2011, συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κύριο Ανδρέα Δημητρίου, με σκοπό την επίδοση υπομνήματος σχετικά με την Προαγωγή της Ισοτιμίας των Φύλων μέσα από την Εκπαίδευση. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ μετά από μελέτη διάφορων μελετών και ενεργειών που έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας, υποβάλλει τις εξής εισηγήσεις:

1.      Να συνεχιστούν οι επιστημονικές έρευνες που αξιολογούν τα αναλυτικά προγράμματα και ευρύτερα την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να εντοπίζονται συνεχώς τα στοιχεία που –κρυφά ή φανερά- αναπαράγουν διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας και του κοριτσιού καθώς επίσης και για να αξιολογούνται συνεχώς οι νέες πολιτικές που εφαρμόζονται. Θα μπορούσε για παράδειγμα να καθιερωθούν κυλιόμενες έρευνες και μελέτες για τη διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία που να αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά την παρουσία των δύο φύλων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, ανά πάσα στιγμή.

2.      Να περιληφθεί η διάσταση του φύλου στα νέα αναλυτικά προγράμματα, με στοιχεία που να ενθαρρύνουν τα αγόρια να συμμετέχουν ενεργότερα στην οικογενειακή ζωή και τα κορίτσια στη δημόσια ζωή, για την ιστορία του γυναικείου φύλου, τη διαχρονική πορεία του γυναικείου ζητήματος και με ενημέρωση για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία σήμερα.

3.      Να ενταχθεί η διάσταση του φύλου στα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να μελετηθεί η δυνατότητα να ενταχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα.

4.      Να εισαχθούν οι Σπουδές Φύλου στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

5.      Να αναπτύξει η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής προγράμματα που να ενθαρρύνουν τα κορίτσια να συμμετέχουν σε τεχνικές κατευθύνσεις και στη χρήση νέων τεχνολογιών.

6.      Να εφαρμόσει το Υπουργείο προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των γονέων για να εξαλειφθούν τα στερεότυπα στην επιλογή κλάδου σπουδών και επαγγέλματος.

7.      Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί συγκεκριμένη στρατηγική προώθησης γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

8.      Να ενισχυθούν και να διευρυνθούν τα προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία με στοιχεία σεξουαλικής αγωγής και έμφυλης επικοινωνίας, αρχίζοντας από τη Δημοτική ή Προδημοτική εκπαίδευση.

9.      Να διαμορφωθεί τράπεζα σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού (συγγραφή βιβλίου, έντυπα, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλιοθήκη.

10.  Να ενθαρρυνθεί η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων σε επίπεδο σχολείου, επαρχίας ή και παγκύπρια με θέματα που αφορούν στην ανισοτιμία μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις σχέσεις των δύο φύλων και στο ρόλο τους στην κοινωνία και την οικογένεια. Να ενθαρρυνθεί ακόμα η ένταξη, στα πλαίσια συγκεκριμένων μαθημάτων, εργασιών καθώς επίσης και η ανάθεση πτυχιακών εργασιών γύρω από το ζήτημα της ανισοτιμίας των δύο φύλων.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ επανέλαβε επίσης την ενεργή υποστήριξη του στα όσα ήδη προωθούνται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε σχέση με την ισοτιμία των φύλων, αλλά και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση συνολικά και ενιαία. Παράλληλα ο Υπουργός Παιδείας τόνισε την αναγκαία βαρύτητα που το Υπουργείο του δίνει στα θέματα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων στην εκπαίδευση και διαβεβαίωσε ότι οι στόχοι των δύο πλευρών είναι κοινοί.  Πρόσθεσε ότι μέσω της εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα συνεχίσει να επιτελείται το πολύ σημαντικό έργο της αναδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα επιφέρει και τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα της ισότητας.