Συνάντηση της ΠΟΓΟ με το ΡΙΚ: Να εξαλειφθούν τα στερεότυπα που αναπαράγουν τα ΜΜΕ για τη γυναίκα και το ρόλο της ζήτησε η ΠΟΓΟ

thumbnail

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, κ. Μάκη Συμεού και το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, κ. Θέμη Θεμιστοκλέους που είχε την  Τετάρτη, 1η του Σεπτέμβρη 2010 η ηγεσία του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ, στα πλαίσια του κύκλου επαφών που πραγματοποιεί με τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς με θέμα το ρόλο των ΜΜΕ στην προαγωγή της ισοτιμίας των δύο φύλων. Από μέρους του Γυναικείου Κινήματος συμμετείχαν στη συνάντηση η Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ, βουλευτής Σκεύη Κουκουμά και η Κεντρική Οργανωτική Γραμματέας του Κινήματος Σκεύη Πασιά.

Υποβάλλοντας το σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις του Κινήματος, η Σκεύη Κουκουμά επεσήμανε το ρόλο που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ στην προαγωγή κοινωνικών στάσεων και αξιών και συμβάλλουν σημαντικά ως όργανα διαμόρφωσης της κοινωνικής συνείδησης. Στο υπόμνημα της ΠΟΓΟ γίνεται, επίσης, αναφορά στη σημασία εμπέδωσης της ισότητας των δύο φύλων στους όρους εργασίας (προσλήψεις, προαγωγές κλπ) και στην ανάγκη αύξησης της γυναικείας συμμετοχής στα εποπτικά και διευθυντικά σώματα των ΜΜΕ. Τονίστηκε εξάλλου η ανάγκη προβολής της γυναικείας συμμετοχής στη δημόσια ζωή του τόπου καθώς επίσης και της δράσης του οργανωμένου γυναικείου κινήματος. Τόνισε μάλιστα ότι πρέπει να τερματιστεί η προβολή αρνητικών εικόνων και στερεοτύπων για τις γυναίκες από τα ΜΜΕ (εκπομπές και διαφημιστικά μηνύματα) που σε πολλές περιπτώσεις προσβάλλουν τη γυναικεία υπόσταση και παρουσιάζουν τη γυναίκα ως σεξουαλικό αντικείμενο. Με την ανάγκη αυτή συμφώνησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, οι οποίοι αναφερόμενοι στην πολιτική του ΡΙΚ επεξήγησαν ότι γίνεται σημαντική προσπάθεια για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου σε όλα τα ζητήματα. Στη συνέχεια διαβεβαίωσαν ότι από πλευράς του ΡΙΚ θα καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για αλλαγή των στερεότυπων αντιλήψεων σε σχέση με τη γυναικά που περνούν μέσα από τα διάφορα προγράμματα και εκπομπές.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ, ευχαριστώντας τα δύο ηγετικά στελέχη του ΡΙΚ δήλωσε ότι η συζήτηση υπήρξε πολύ εποικοδομητική. Σημείωσε μάλιστα την εξηντάχρονη προσφορά της ΠΟΓΟ για βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην κυπριακή κοινωνία και υπενθύμισε ότι βρισκόμαστε ακόμα μακριά από την πλήρη ισοτιμία των δύο φύλων σε όλο το πλάτος και βάθος της ζωής, τονίζοντας τις ευθύνες που έχουν τα ΜΜΕ και το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν για την προαγωγή των αξιών της ισοτιμίας. Στα πλαίσια αυτά θα συνεχιστεί ο κύκλος επαφών της ΠΟΓΟ με συναντήσεις με τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στο αμέσως επόμενο διάστημα.