Συνάντηση της ΠΟΓΟ με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Αρχή Ισότητας (10.7.2012)

thumbnail

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ πραγματοποίησε την Τρίτη 10 Ιουλίου συνάντηση με την Επίτροπο Διοίκησης, στην οποία παρίσταντο η Επίτροπος, κυρία Ελίζα Σαββίδου, η προϊστάμενη της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης του Γραφείου της Επιτρόπου, κυρία Ελένη Χατζηττοφή και εκ μέρους της ΠΟΓΟ, η Γενική Γραμματέας και Βουλευτής ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά, η Κεντρική Οργανωτική Γραμματέας, Σκεύη Πασιά και το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΓΟ, Άντρη Κυπριανού.

Αρχικά έγινε μια ενημέρωση από τη Γ.Γ. της ΠΟΓΟ για τις δράσεις που αναπτύσσει η ΠΟΓΟ, όπως είναι η πρόσφατη εξαγγελία της εκστρατείας «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ» ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών, η οποία συνεχίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, η πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων κλπ.

Η κα Σαββίδου ενημέρωσε τις παρευρισκόμενες για τα θέματα που απασχολούν την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης, η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα παραβίασης νομοθεσίας όσο αφορά την Ισότητα των Φύλων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η Αρχή Ισότητας ιδρύθηκε το 2004 και σκοπός της είναι η διερεύνηση καταγγελιών τόσο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και σε ό,τι αφορά την ίση πρόσβαση ανδρών και γυναικών σε αγαθά και υπηρεσίες. Παρόλο που η Αρχή δεν έχει την αρμοδιότητα να οδηγήσει τις περιπτώσεις που αποτείνονται κοντά της στο Δικαστήριο, εντούτοις είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι οι αποφάσεις της είναι νομικά δεσμευτικές.

Η κα Ελένη Χατζηττοφή με τη σειρά της ανέφερε ότι τα  περισσότερα παράπονα που φθάνουν στην Αρχή Ισότητας αφορούν το δημόσιο τομέα, συνεπώς είναι εμφανές ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν και δεν φθάνουν στην Αρχή καταγγελίες εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Τα περισσότερα παράπονα σχετίζονται με τις απολύσεις εγκύων γυναικών, αλλά και με θέματα μητρότητας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα παράπονα αυτά φαίνονται να έχουν μειωθεί μετά την τροποποίηση του νόμου για προστασία της μητρότητας. Επίσης αρκετά συχνές είναι και οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο δημόσιο τομέα. Ξεκαθαρίστηκε ότι θα μπορούσε και η ΠΟΓΟ ως Γυναικεία Οργάνωση να παραπέμπει ή να καταγγέλλει υποθέσεις διακρίσεων κατά των γυναικών.

Η Γ.Γ. της ΠΟΓΟ επαναβεβαίωσε την στήριξη του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ προς το θεσμό και τη δουλειά που γίνεται από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και την Αρχή Ισότητας, όσο αφορά τα θέματα παραβίασης της ισότητας των φύλων, αλλά και ολόκληρο το έργο που επιτελείται από τους Λειτουργούς. Παράλληλα δεσμεύθηκε να γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια, να επεκταθεί η συνεργασία της ΠΟΓΟ με το Γραφείο της Επιτρόπου, όπως γίνεται ήδη από τη μέρα ίδρυσης του Γραφείου και ιδιαίτερα της Αρχής Ισότητας, κυρίως σε σχέση με ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την ΠΟΓΟ για συναφή θέματα, με αξιοποίηση ενημερωτικών εντύπων της Αρχής Ισότητας και άλλα.