Συνάντηση Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού | 14.01.2015

thumbnail

Αντιπροσωπεία του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα και Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά, την Κεντρική Οργανωτική Γραμματέα, Σκεύη Πασιά και το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, Άντρη Κυπριανού, πραγματοποίησε συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κυρία Λήδα Κουρσουμπά, με σκοπό τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα θέματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας και την εμφανή έλλειψη κατάλληλων δομών για την προστασία και επανένταξη στην κοινωνία των νεαρών παραβατών, η Επίτροπος ενημέρωσε για την ετοιμασία από μέρους της προσχεδίου νομοσχεδίου, στόχος του οποίου είναι η εγκαθίδρυση συστήματος δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο και τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών, στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.

Μέσω του πιο πάνω νομοσχεδίου θα δίδεται έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, αφού προβλέπεται η εγκαθίδρυση ειδικών δομών και θεσμών σε όλα τα στάδια των διαδικασιών, σε σχέση τόσο με παιδιά που ενεργούν χωρίς καταλογισμό, όσο και σε σχέση με παιδιά που είναι ποινικά υπεύθυνα, στη βάση των αρχών που καθορίζονται σε όλα τα σχετικά διεθνή κείμενα. Οι αρχές αυτές προβλέπουν ότι η ποινική δίωξη ή/και κράτηση παιδιών αποτελούν κατά κανόνα, το έσχατο μέτρο που λαμβάνεται, εφόσον οποιαδήποτε άλλα μέτρα έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας του αδικήματος που έχει διαπραχθεί. Η δε φυλάκιση παιδιών απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση. Περαιτέρω, το νομοσχέδιο εγκαθιδρύει ειδικά δικαστήρια ανηλίκων, με εξουσίες και αρμοδιότητες πολύ διαφορετικές από αυτές των άλλων δικαστηρίων, στη βάση και πάλι της αρχής, ότι η κράτηση παιδιών αποτελεί το έσχατο μέτρο και θα πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικές ποινές ή μέτρα αντιμετώπισης των παιδιών που παραβατούν.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ, Σκεύη Κουκουμά, εξέφρασε τη θέση του Κινήματος, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και σε όσες περιπτώσεις τα παιδιά είτε ως θύτες, είτε ως θύματα, εμπλέκονται σε παραβατικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές, την κύρια ευθύνη, για πρόληψη, προστασία και αναμόρφωση, την έχει το κράτος, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν ελλείψεις και ανεπάρκεια στην ανάληψη τέτοιου σημαντικού ρόλου για την προστασία των παιδιών. Σημαντικό ζήτημα επίσης είναι και ο τρόπος παρουσίασης τέτοιων θεμάτων από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, που κάποιες φορές φθάνουν στο σημείο να κακοποιούν δημόσια τα παιδιά. Η Επίτροπος ενημέρωσε για το θέμα αυτό ότι προγραμματίζονται σεμινάρια επιμόρφωσης για λειτουργούς των ΜΜΕ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως είναι οι συνθήκες διαβίωσης των ασυνόδευτων παιδιών σε ξενώνες και παιδικές στέγες (εκπαίδευση, ψυχαγωγία κλπ), οι απαγωγές παιδιών από τον ένα γονέα και η μεταφορά τους στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, θέμα για το οποίο το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ με δική του πρωτοβουλία προχώρησε σε συνάντηση και συντόνισε κάποιες ενέργειες ομάδας γονέων που έχουν χάσει τα ίχνη των παιδιών τους. Σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι εμφανής η αδυναμία των κρατικών υπηρεσιών να συντονιστούν και να βοηθήσουν τους γονείς στις ενέργειες που χρειάζεται να προβούν για να ανακαλύψουν πού βρίσκονται τα παιδιά τους και να έρθουν σε επαφή μαζί τους.

Το ζήτημα που προκύπτει με τα παιδιά χωρισμένων γονέων, όταν ο ένας από τους δύο (συνήθως ο πατέρας) φυλακίζεται λόγω μη καταβολής του ποσού της διατροφής, συζητήθηκε επίσης στη συνάντηση, αφού με τη φυλάκιση παραβιάζεται το δικαίωμα του παιδιού για άμεση επαφή και με τους δύο γονείς, όπως προνοείται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Η Γενική Γραμματέας τόνισε στην Επίτροπο ότι το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ θα έχει πάντοτε ως προτεραιότητα την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και ότι τέτοιου είδους συναντήσεις για αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, βοηθούν στην προώθηση ζητημάτων, είτε μέσω του Κοινοβουλίου είτε μέσω της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την ανάγκη πλήρους προστασίας του κάθε παιδιού και των δικαιωμάτων του.