Συνάντηση αντιπροσωπείας ΠΟΓΟ Λεμεσού με το Δήμαρχο Αγίου Αθανασίου Κυριάκο Χατζηττοφή

thumbnail

Αντιπροσωπεία του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ Λεμεσού, αποτελούμενη από την Επαρχιακή Γραμματέα Νίτσα Κυπριανού, τη Βαλεντίνα Λοϊζίδου, μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου και υπεύθυνη επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΟΓΟ Λεμεσού και ΄Αντρη Αγαθοκλέους μέλος επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΟΓΟ, είχαν πρόσφατα συνάντηση με τον δήμαρχο Αγίου Αθανασίου Κυριάκο Χατζιηττοφή, στον οποίο επέδωσαν υπόμνημα.  Στο υπόμνημα παραθέτονται μια σειρά ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την προώθηση πολιτικών μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα βοηθούν ιδιαίτερα την γυναίκα και γενικότερα τους εργαζόμενους γονείς.

Η Επαρχιακή Γραμματέας αφού πρώτα συγχάρηκε θερμά τον δήμαρχο για την επανεκλογή του, έκφρασε τη σιγουριά ότι θα συνεχίσει με την ίδια αγωνιστικότητα, ώστε να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση του Δήμου, που αποτελεί ταυτόχρονα και αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.

Στη συνέχεια αφού παρέθεσε τις θέσεις του Κινήματος για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκτίμησε το θετικό έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από το δήμο όπως είναι η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες και την μέχρι τώρα δράση για την υλοποίηση σειρά προγραμμάτων που στηρίζουν ιδιαίτερα τους εργαζόμενους γονείς μέσω του ΣΚΕ, καθώς και την δημιουργία χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρους άθλησης των νέων.

Ακολούθως ζήτησε ο Δήμος να δράσει πιο αποφασιστικά, ώστε να παρθούν επιπλέον πρακτικά μέτρα τα οποία βοηθούν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας, βοηθούν και στηρίζουν τη γυναίκα και τους εργαζόμενους γονείς γενικότερα.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρέμβασης του οργανωμένου Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ για την υλοποίηση στην πράξη της ισότητας ανδρών και γυναικών, παράθεσε τις προτεραιότητες του Κινήματος σε σχέση με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση η Τοπική Αυτοδιοίκηση:

  1. Εφαρμογή της Αρχής της Ισότητας σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του Δήμου ως τοπική αρχή για εξάλειψη όλων των έμφυλων διακρίσεων, άμεσων ή έμμεσων.
  2. Λήψη μέτρων και υιοθέτηση στρατηγικής για ισόρροπη συμμετοχή και αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
  3. Προώθηση συγκεκριμένων δράσεων για εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων που δημιουργούν διακρίσεις κατά των γυναικών.
  4. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά το σχεδιασμό πολιτικών, μεθόδων ή νομικών πράξεων που επηρεάζουν και αφορούν την τοπική κοινωνία.
  5. Κατάρτιση προγραμμάτων δράσης για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου υποδομών και υπηρεσιών παροχής φροντίδας εξαρτημένων ατόμων όπως είναι τα βρέφη και τα νήπια, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι κακοποιημένες γυναίκες και τα εξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες των εργαζόμενων γονιών.
  6. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας που ολοένα αυξάνεται στις μέρες μας πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας.  Η λήψη πρακτικών μέτρων, θα βοηθήσει στη στήριξη ατόμων που δέχονται την βία.
  7. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για παροχή βοήθειας επανένταξης της γυναίκας στην εργασία.
  8. Λήψη μέτρων για υποστήριξη της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ιδιαίτερα σε σχέση με τους νέους γονείς.

Στη πορεία ο Δήμαρχος αφού συγχάρηκε την ΠΟΓΟ για το ενδιαφέρον της, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για το πολύπλευρο έργο που αναπτύσσεται ήδη στο Δήμο και τη θέληση του για περαιτέρω συνεργασία για προώθηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ισότητας στις Τοπικές Κοινωνίες καθώς και προώθησης πολιτικών που θα διευκολύνουν ιδιαίτερα τους εργαζόμενους γονείς.  Αναφέρθηκε επίσης στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση απότοκο της Παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της περισυλλογής που γίνεται και στο τόπο μας από το κράτος.  Τόνισε όμως με έμφαση πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με σθένος τα όποια προγράμματα λειτουργούν στο δήμο για να μπορούν να εξυπηρετούν τα άτομα που πραγματικά τα χρειάζονται.