Πρόγραμμα της Επιτροπής Νέων Γυναικών της ΠΟΓΟ Λευκωσίας-Κερύνειας

thumbnail

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρόγραμμα της Επιτροπής Νέων Γυναικών της ΠΟΓΟ Λευκωσίας-Κερύνειας

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης μέσα από την οπτική των γυναικών, το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ Λευκωσίας-Κερύνειας και, συγκεκριμένα, η Επιτροπή Νέων Γυναικών έχει αρχίσει τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας με τίτλο: «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα ζωής των νέων γυναικών».

  • Η οικονομική κρίση και η συνοδευόμενη οπισθοδρόμηση στο βιοτικό επίπεδο του λαού και τα δικαιώματα των εργαζομένων δημιουργεί συνθήκες που απειλούν την ποιότητα ζωής των γυναικών, ενώ, οξύνουν την ανισότητα των δύο φύλων. Βασικά αιτήματα του γυναικείου κινήματος όπως το δικαίωμα στην εργασία και την οικονομική ανεξαρτησία πλήττονται καίρια, ενώ, για τις νέες γυναίκες η οικονομική εξάρτηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, αφού η ανεργία πλήττει σημαντικά τη νέα γενιά. Παράλληλα, η οικονομική εξάρτηση της γυναίκας υπονομεύει περαιτέρω τη θέση της, κάνοντάς την πιο ευάλωτη σε φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλα. Την ίδια ώρα, η συρρίκνωση των εργατικών δικαιωμάτων πλήττει ιδιαίτερα τα χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα, πολλά από τα οποία είναι γυναικοκρατούμενα ενώ ο κίνδυνος φτώχειας είναι διαχρονικά μεγαλύτερος για τις γυναίκες. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κίνδυνος φτώχειας για τις γυναίκες στην Κύπρο ήταν το 2010 17,2% ενώ για τους άντρες 14,3%. Το κοινωνικό κράτος, που υπήρξε ένα ακόμα διαχρονικό αίτημα των γυναικών, μειώνεται μαζί με τις πρόνοιες για τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων. Το αποτέλεσμα είναι η περεταίρω πίεση για τη νέα γυναίκα που επιθυμεί να δημιουργήσει και να συντηρήσει την οικογένειά της. Τα πιο πάνω είναι μόνο μερικά παραδείγματα όπου η διάσταση του φύλου διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στον τρόπο που η νέα γυναίκα βιώνει την οικονομική κρίση.
  • Όσον αφορά τη μεθοδολογία, η έρευνα θα αξιοποιήσει στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, ενώ, θα περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται σε γυναίκες κάτω των 35 ετών και θα αφορά το βαθμό και τον τρόπο που η κρίση επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινότητά τους. Η έρευνα ερωτηματολογίου θα διεξαχθεί στην επαρχία Λευκωσίας. Αντιπροσωπευτικό δείγμα θα ληφθεί τόσο από γυναίκες που διαμένουν σε αστικές περιοχές της Λευκωσίας όσο και γυναίκες στις περιφέρειες της επαρχίας.
  • Τα ευρήματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν από την ΠΟΓΟ και τα τοπικά της κινήματα με διάφορους τρόπους. Θα γίνουν δράσεις ενημέρωσης, κατανόησης και ευαισθητοποίησης γύρω από τα συμπεράσματα της έρευνας ενώ το κίνημα θα μελετήσει τα ευρήματα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διαμόρφωση προτάσεων.
  • Η έρευνα θα διαρκέσει από το Μάρτιο του 2013 μέχρι και τον Ιούλιο και τα αποτελέσματα και οι σχετικές δραστηριότητες θα δημοσιεύονται στον Τύπο, στην παρούσα ιστοσελίδα και στο facebook https://www.facebook.com/epiptwseis.oikonomikis.krisis.nees.gynaikes

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.