ΠΟΓΟ: Να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

thumbnail

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ, ανεπιφύλακτα και με κάθε τρόπο στηρίζει και συμπαρατάσσεται με τον αγώνα που δίδουν οι γονείς παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες, όπως   ψυχοκοινωνική και νοητική αναπηρία, κινητικές, αισθητηριακές και άλλες αναπηρίες ή μαθησιακά προβλήματα, για διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

 

Συγκεκριμένα μετά από συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της ΠΟΓΟ, με αντιπροσωπεία των γονιών, δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης του κινήματος, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών τους και την απαίτηση τους για ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να αναγνωρίζει την ανάγκη και τη δυνατότητα του κάθε μαθητή σεβόμενο τη διαφορετικότητα του.


Η ΠΟΓΟ ανέκαθεν αγωνίζεται για διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και έχει ως θέση ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα σε μια εκπαίδευση η οποία να τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αυτό το δικαίωμα έχουμε την υποχρέωση ως κράτος και ως κοινωνία να τους το διασφαλίσουμε. 


Μέσα από αυτή τη συγκέντρωση οι γονείς διεκδικούν την εφαρμογή και στη χώρα μας του άρθρου 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ, για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του 2006, την οποία έχουμε προσυπογράψει ως χώρα όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «στα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα από την ηλικία, χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες για όλους».