ΠΟΓΟ: Η ισότητα των φύλων προϋποθέτει την διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην εργασία, απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία

thumbnail

Ανακοίνωση για την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα για την Ίση Αμοιβή

ΠΟΓΟ: Η ισότητα των φύλων προϋποθέτει την διασφάλιση των

Η 18η Σεπτεμβρίου 2020 σηματοδοτείται ως η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα για την Ίση Αμοιβή. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η παγκόσμια αυτή ημέρα έρχεται για να χαιρετίσει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη μείωση του χάσματος αμοιβών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες αλλά και για να υπογραμμίσει την ανάγκη για λήψη περαιτέρω μέτρων και την ανάληψη δράσεων για την επίτευξη της ισότητας αμοιβής και την εξάλειψη των διακρίσεων ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες.

Ανά το παγκόσμιο, οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες, με τον μέσο όρο μισθολογικού χάσματος να υπολογίζεται σε 23% παγκοσμίως. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην διατήρηση των ιστορικών και συστημικών ανισοτήτων που υφίστανται οι γυναίκες. Η πρόοδος στη μείωση του χάσματος αμοιβών επήλθε με ιδιαίτερα αργά βήματα ενώ υπογραμμίζεται πως παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου έχει ψηφιστεί νομοθεσία για την ισότητα των αμοιβών, ανάμεσα στα φύλα, εντούτοις δεν παρατηρείται αντίστοιχη εφαρμογή.

Για όσους αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Από την ημέρα που οι γυναίκες μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι και σήμερα αποτελούν φθηνό εργατικό δυναμικό για τους εργοδότες. Αυτοί, βρίσκοντας προσκόμματα στα στερεότυπα φύλου που θέτει η πατριαρχική κοινωνία τα οποία όχι μόνο αποδίδουν στη γυναίκα πολλαπλούς ρόλους αλλά την χαρακτηρίζουν και «αδύναμο φύλο» καθώς και το ρόλο της στην αναπαραγωγική διαδικασία, φροντίζουν για τη μείωση του κόστους της εργασίας της με στόχο την μεγαλύτερη αύξηση των κερδών τους. Υποστήριξη βρίσκουν στις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις οι οποίες, ενώ διατείνονται ότι προωθούν την ισότητα των φύλων, θεσπίζουν νόμους, εφαρμόζουν εκστρατείες και καλούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν ίσες ευκαιρίες στα πλαίσια της «εταιρικής υπευθυνότητας», στις κρίσιμες στιγμές δεν τολμούν να εφαρμόσουν αυστηρές πολιτικές και να έρθουν σε σύγκρουση με τους εργοδότες.

Στην χώρα μας το χάσμα αμοιβών αντρών και γυναικών διατηρείται σήμερα στο 13.7%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ που λαμβάνει ένας άντρας, οι γυναίκες στην ίδια εργασία και παράγοντας εξίσου αποτελεσματικά, θα πάρουν 86,3 ευρώ.  Ο παραλογισμός είναι ότι η Κυβέρνηση έχει διενεργήσει περισσότερες από χίλιες επιθεωρήσεις τα τελευταία χρόνια χωρίς να διαπιστώσει ούτε και σε μια περίπτωση παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας που επιβάλει την ίση αμοιβή μεταξύ αντρών και γυναικών. Μεγαλύτερος παραλογισμός είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας επιμένει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία είναι άρτια και δεν χρειάζονται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που να την ισχυροποιούν. Είναι ωστόσο αυτονόητο. Πως μπορεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ να πολεμήσει  την ανισομισθία όταν αποτελει την προέκταση των μεγαλοεπιχειρηματιών στην πολιτική εξουσία;

Ως Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά πως η ισότητα των φύλων θα επέλθει μέσω της ισοτιμίας σε κάθε έκφανσης της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής και προϋποθέτει διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στη δουλειά, προστασία της μητρότητας και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους.

Καλούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας να εφαρμόσουν αυστηρά την νομοθεσία, η οποια χρήζει εκσυγχρονισμού και να απαιτήσει πλήρη διαφάνεια σε ότι αφορά την μισθοδοσία σε σχέση με τα καθήκοντα και τις ευθύνες κάθε εργαζομένου και να διενεργεί ελέγχους στη βάση των συμφερόντων των εργαζόμενων. Την ίδια στιγμή απαιτούμε συντόμευση των διαδικασιών και  προστασία των εργαζομένων σε περιπτώσεις καταγγελίας, εξέτασης παραπόνων και παραπομπών υποθέσεων στα δικαστήρια, έτσι ώστε οι εργαζόμενες να βρίσκονται σε θέση που να μπορούν να προβούν σε καταγγελίες.

Λευκωσία

18 Σεπτεμβρίου 2020