ΠΟΓΟ για την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στη νέα Βουλή: Να απαλείψουμε τα εμπόδια που αποτρέπουν τις γυναίκες από τη συμμετοχή!

thumbnail

Το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών της 30ης Μάϊου 2021 περιορίζει τον αριθμό των βουλευτριών που θα συμμετέχουν στη νέα Βουλή συγκριτικά με την προηγούμενη. Συγκεκριμένα, η ήδη μικρή εκπροσώπηση των γυναικών από  12 Βουλεύτριες στην προηγούμενη σύσταση του σώματος έχει μειωθεί σε 8.

Η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή δεν ξεκινά ούτε περιορίζεται στις προεκλογικές περιόδους και τα εκλογικά αποτελέσματα. Είναι ένα πρόβλημα που συναντάται συνεχώς και εκτείνεται σε πολλές εκφάνσεις της ζωής και οφείλεται αφενός στους πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους που αποδίδονται στις γυναίκες με αποτέλεσμα να περιορίζεται τα μέγιστα ο χρόνος τους και ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Αυτό  συναντάται συχνότερα στις γυναίκες που προέρχονται από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, οι οποίες αναγκάζονται σε πολλές ώρες εργασίας ενώ ταυτόχρονα καλούνται να ανταποκριθούν στην φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και του νοικοκυριού. Οι φιλελεύθερες πολιτικές που έχουν κατασπαράξει το κράτος πρόνοιας και τις κοινωνικές δομές οι οποίες θα μπορούσαν να απελευθερώσουν τις γυναίκες από τα πολλαπλά βάρη επιδεινώνουν συνεχώς την κατάσταση.

Αφετέρου, η καθημερινή πολιτική δράση και η προεκλογική περίοδος δεν είναι αποκομμένη από τους κοινωνικά δοσμένους ρόλους και τα έμφυλα στερεότυπα, τα οποία θέλουν τις γυναίκες μακριά από τις θέσεις εξουσίας και από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Οι πατριαρχικές αντιλήψεις που φαίνεται ότι επικρατούν σε ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών αλλά ακόμα και εκεί που οι γυναίκες αποφασίζουν να συμμετέχουν, τους θέτουν πολλαπλά εμπόδια αναγκάζοντας τες να δίνουν διπλή και τριπλή μάχη για να αποδείξουν ότι αξίζουν το σεβασμό και την πολιτική στήριξη.

Ως Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας για εξάλειψη των εμποδίων που αποτρέπουν τις γυναίκες από τη συμμετοχή, τόσο με τη διεκδίκηση των πολιτικών που θα τις αποφορτίσουν από τις ευθύνες που τους έδωσε η κοινωνία, όσο και με την καταπολέμηση της πατριαρχίας και των έμφυλων στερεοτύπων που είναι διάσπαρτα  στην κοινωνία, στα κόμματα και στους φορείς πολιτικής εκπροσώπησης. 

Στην δική μας αντίληψη η ισότητα και η ισοτιμία των φύλων θα επέλθει μέσα από τους αγώνες γυναικών και αντρών. Σε αυτό το πλαίσιο θα φροντίσουμε για την ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν τις γυναίκες εντός και εκτός Βουλής, τις άνεργες, τις εργάτριες, τις μετανάστριες, τις συνταξιούχες, τις ΛΟΑΤΚΙ, τις μητέρες, τις μονογονιούς.