ΠΟΓΟ: “Για την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων απαιτείται στελέχωση της Αστυνομίας και των ΥΚΕ”

thumbnail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΓΟ για την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων

Η εμπορία προσώπων εκτιμάται, χωρίς να μπορεί να προσεγγιστεί με ακρίβεια, από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ότι αφορά πέραν των 40 εκατομμύριων ατόμων με κέρδη της τάξης των 150 Δισεκατομμυρίων Ευρώ ετησίως ενώ το κόστος ανέρχεται σε 338 χιλιάδες για κάθε θύμα ή το συνολικό ποσό των  2.7 δισεκατομμυρίων για τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ. 

Στην Κύπρο, παρά την ισχύ, μιας περιεκτικής και αυστηρής νομοθεσίας στο ζήτημα, το φαινόμενο της εμπορίας προσώπων παρουσιάζεται με περισσότερη ένταση τόσο στο επίπεδο της εργασιακής εκμετάλλευσης όσο και στην μορφή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ως ΠΟΓΟ, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων, θεωρούμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η περαιτέρω στελέχωση του αρμόδιου τμήματος στην Αστυνομία για την διερεύνηση περιστατικών εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων καθώς και των ΥΚΕ με εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή στήριξης των θυμάτων με ένα περιεκτικό πρόγραμμα στήριξης τους για μπορούν να παραμένουν και να λαμβάνουν μέρος στις δικαστικές διαδικασίες. 

Ζητήματα όπως ο αυθαίρετος τερματισμός της οικονομικής στήριξης, η εξαίρεση από το ΓεΣΥ θυμάτων εμπορίας, η πολύχρονη στασιμότητα στην ετοιμασία κανονισμών που να αφορούν την λειτουργία καταφυγίων,  η καθυστέρηση στον καθορισμό Ανεξάρτητου Αξιολογητή, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η μεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων εμπορίας, η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικης Ομάδας είναι θέματα που  οδηγούν προς την αντίθετη κατεύθυνση και λειτουργούν ως αντικίνητρα για τα θύματα να ζητήσουν βοήθεια και να προχωρήσουν σε καταγγελίες. 

Με την ευκαιρία της 18ης Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, καλούμε τη διεθνή κοινότητα, τους θεσμούς και  τα κράτη να αξιολογήσουν τη δέσμευση και αφοσίωση τους στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην προστασία των θυμάτων, στην υποστήριξη των επιζώντων και τη δίωξη των  υπευθύνων εμπορίας  ανθρώπων.

18 Οκτωβρίου 2020