ΠΟΓΟ: Απαιτούμε την άρση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών μόνιμων αξιωματικών και διόρθωση των συνεπειών που υπέστησαν

thumbnail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αδικία που συντελείται σε βάρος 195 γυναικών Υπαξιωματικών εδώ και σχεδόν 29 χρόνια.

Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί πληθώρα διακρίσεων σε βάρους τους.  Η πρώτη αφορούσε τις προσλήψεις τους ως εθελοντριών την περίοδο από το 1993 μέχρι το 1997,  που χρειάστηκαν 12-13 χρόνια για να μονιμοποιηθούν και άλλα 10 χρόνια περίπου για να ανελιχθούν. Επίσης την ίδια περίοδο προκηρύσσονταν κενές θέσεις αποκλειστικά για άντρες και μονιμοποιούνταν χωρίς κριτήρια, ενώ οι γυναίκες εθελόντριες έπρεπε να υπηρετήσουν 6 τουλάχιστον χρόνια και μετά να δικαιούνται μονιμοποίηση.

Παράλληλα για τους άντρες Υπαξιωματικούς, δημοσιεύονταν όλες οι κενές θέσεις ενώ για τις γυναίκες αποφάσιζε ο Υπουργός Άμυνας μετά από πρόταση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς πόσες κενές θέσεις θα πληρωνόταν, δίνοντας τη δυνατότητα δημοσίευσης λιγότερων από τον αριθμό των κενών θέσεων.  Σε περίπτωση δε ταυτόχρονου διορισμού ή προαγωγής υπαξιωματικών- οι άντρες υπαξιωματικοί λογίζονται εξ αρχής αρχαιότεροι των γυναικών.

Ως Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ θα βρεθούμε την ερχόμενη Κυριακή 20/2, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 10:30 π.μ., στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Γυναίκες Μόνιμες Υπαξιωματικοί, καθώς θεωρούμε απαράδεκτες τις διακρίσεις που υπόκεινται και απαιτούμε τη διόρθωση των συνεπειών που υπέστησαν οι παραπονούμενες – θύματα απαγορευμένης διάκρισης λόγω φύλου τόσο στην πρόσβαση όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη. Είναι δε θέμα πολιτικής απόφασης η αποκατάσταση τους στις θέσεις που θα διορίζονταν αν δεν μεσολαβούσαν οι διακρίσεις με βάση το φύλο τους και η προαγωγή τους στις θέσεις της ιεραρχίας που κατά φυσιολογικό τρόπο θα κατείχαν.