Σκεύη Πασιά: Όλες οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υιοθετήσουν τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες

thumbnail

Ομιλία Σκεύης Πασιά, Κ.Ο.Γ. ΠΟΓΟ στην Ημερίδα της ΠΟΓΟ Λεμεσού με θέμα “Οι πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα προώθησης της Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες” (28.4.12)

Έντιμη κυρία Υπουργέ,

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Φίλοι και φίλες,

Θέλω κατ’ αρχή να συγχαρώ το Επαρχιακό Συμβούλιο της Λεμεσού για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας που έχει σαν θέμα: Τις πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα προώθησης της Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές κοινωνίες. Εκφράζω τη μεγάλη ικανοποίηση του Γ.Σ τόσο για τη δουλειά που έγινε μέχρι τώρα από το Επαρχιακό Συμβούλιο της Λεμεσού, όσο και για τη λειτουργία ειδικής επιτροπής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  πράγμα που καταδεικνύει ότι τα θέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες έχουν τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες του.

Σημαντική επίσης στην εκδήλωση, είναι η παρουσία της Υπουργού Εσωτερικών φίλης και συναγωνίστριας Ελένης Μαύρου, των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων και των άλλων προσκεκλημένων που παρευρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, γεγονός που εκφράζει ακριβώς, την εκτίμηση τους για τη δουλειά γενικά του Κινήματος και ειδικότερα του Επαρχιακού Συμβουλίου της Λεμεσού και δηλώνει το ενδιαφέρον και τη θέληση τους για προώθηση των θεμάτων ισότητας.

Ως ΠΟΓΟ πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί με τις κατάλληλες πολιτικές να αναβαθμίσει τη γυναίκα στη ζωή της τοπικής κοινωνίας. Γενικά οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως οι φορείς εξουσίας που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη, είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη, να εγκύψουν πάνω στα καθημερινά, πραγματικά προβλήματα και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την οριστική επίλυσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Δήμοι καθίστανται αρμοδιότεροι όλων να χειριστούν την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε κάθε τομέα ζωής και δράσης, και να επιβλέψουν ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και διευκολύνσεις.

Μέσα από αυτό το φακό η ΠΟΓΟ,  θέτει ενώπιον σας τις προτάσεις και τις εισηγήσεις της. Είμαστε βέβαιες ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και ευελπιστούμε ότι τα θέματα που θα παρουσιαστούν σήμερα εδώ και ο προβληματισμός που θα αναπτυχθεί, η ανταλλαγή χρήσιμων απόψεων και ιδεών θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία τόσο για την ΠΟΓΟ όσο και για τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενσωματώσουν την αρχή της Ισότητας στις πολιτικές και τη μελλοντική τους δράση.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητές συναγωνίστριες,

Όλοι πιστεύω συμφωνούμε ότι το θέμα της Ισότητας των Φύλων, εκτός από Συνταγματική και νομική υποχρέωση είναι και θεμελιώδες δικαίωμα και βασική αξία για κάθε δημοκρατική κοινωνία. Συμφωνούμε επίσης ότι το φύλο δεν μπορεί να αποτελεί παράγοντα διάκρισης και ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων, για κανένα τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των πολιτών.

Γίνεται έτσι σαφές ότι κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των πολιτικών Ισότητας των Φύλων, συμβάλλει καθοριστικά στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και στη διασφάλιση της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ίδιας της δημοκρατίας.  Είναι επίσης σαφές ότι εφόσον η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται ξεκάθαρο πως δεν αποτελεί  παραχώρηση της κοινωνίας προς τις γυναίκες εν είδη ελεημοσύνης αλλά αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, κοινωνική συνοχή και γενικά προϋπόθεση προόδου.

Δεν αρκούν δηλαδή οι νομικές δεσμεύσεις και η θεσμική κατοχύρωση. Χρειάζεται να διαχυθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας η αντίληψη της ισότητας και της μη διάκρισης λόγω φύλου. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας είναι το νομικό κείμενο που θα κάνει διάχυση της αντίληψης στις τοπικές κοινωνίες περί ισότητας των δύο φύλων και εκφράζω την ικανοποίηση της ΠΟΓΟ γιατί όλοι οι παρόντες Δήμαρχοι την έχουν προσυπογράψει. Αν και για την ΠΟΓΟ πρέπει να πω πως δεν αποτελεί αυτή η χάρτα πανάκεια για την προώθηση της ισότητας και μάλιστα υπάρχουν και σημεία όπως η ποσόστωση με τα οποία διαφωνούμε, εντούτοις τη θεωρούμε ένα καλό εργαλείο για προώθηση της ισότητας στις τοπικές κοινωνίες.

Η  προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο σύνολο των τοπικών πολιτικών,  αποτελεί βασικό στόχο και ολοκληρωμένη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.  Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας, έτσι ώστε άνδρες και γυναίκες να επωφελούνται ισότιμα από όλες τις πολιτικές και δράσεις, σε όλα τα επίπεδα και στάδια της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωή.

Αναγνωρίζοντας ακριβώς αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο των τοπικών φορέων στην προώθηση της Ισότητας, η ΠΟΓΟ επικεντρώνεται σε τρεις  βασικές παραμέτρους που αφορούν:

(α) την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα Δημοτικά Συμβούλια, τις συμβουλευτικές επιτροπές, τα εκτελεστικά σώματα, και τις υψηλόβαθμες θέσεις.

(β) την ενσωμάτωση της Αρχής της Ισότητας σε όλες τις πολιτικές των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(γ)   τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής φιλικής προς τις γυναίκες

Στο σημείο αυτό θέλω να σχολιάσω τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του περασμένου Δεκεμβρίου. Ως γνωστό, η συμμετοχή των γυναικών στα Δημοτικά Συμβούλια μειώθηκε στο 17,73% από το 18,6% του 2006 και 20,3% του 2001 παρουσιάζοντας μία μείωση της τάξης του  0,87% από το 2006 και 2,57% από το 2001 σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, ενώ δεν έχει εκλεγεί καμία γυναίκα Δήμαρχος. Από σύνολο 468 συμβούλων μόνο οι 83 είναι γυναίκες. Και εύλογα διερωτόμαστε τι είναι αυτό που φταίει; Δεν είναι άξιες και ικανές οι γυναίκες να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες; Υπάρχουν εμπόδια που εξακολουθούν να φράσσουν το δρόμο στις γυναίκες; Ή οι τοπικές κοινωνίες και γενικά οι κοινωνίες δεν χρειάζονται το μισό του ανθρώπινου δυναμικού και ταλέντων;

Σε κάθε εκλογική διαδικασία συζητείται, ή μάλλον ανακυκλώνεται, η ίδια συζήτηση: πόσο συμμετέχουν οι γυναίκες στα κοινά; Εμείς σταθερά και σθεναρά απαντούμε ότι δεν νοείται πολιτική και κοινωνική ζωή χωρίς τη γυναικεία φωνή. Ότι χωρίς και τη γυναικεία συμβολή η κοινωνία δε θα καταφέρει να κάνει βήματα μπροστά. Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πολλά και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γι΄αυτό είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση προγραμμάτων και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ότι θα έχουν λόγο και ρόλο στις τοπικές αρχές.

Αλλά από την άλλη και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει πολλά για τις γυναίκες. Η κλασική προσέγγιση ότι οι γυναίκες απλώς χρειάζονται παιδοκομικούς σταθμούς που θα φροντίζουν τα παιδιά τους όσο εργάζονται, δεν είναι σήμερα αρκετή. Οι τοπικές αρχές πρέπει να υπερβούν το κοινωνικό κατεστημένο και να προσφέρουν στη γυναίκα τη δυνατότητα για κοινωνική επιμόρφωση και για ένταξη στην πολιτιστική και πνευματική ζωή. Να θέσουν στο πηδάλιο γυναίκες με όραμα που θα ηγηθούν των προσπαθειών για να γίνουν οι τοπικές κοινωνίες σύγχρονες και ανθρώπινες.

Αυτό ακριβώς καταδεικνύει ότι υπάρχει αρκετή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει ώστε να έχουμε αισθητή πρόοδο.  Μπήκαμε ήδη σε μία νέα εποχή, στην οποία η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να εντάξει την διάσταση της Ισότητας στις προτεραιότητες της. Επιθυμία μας είναι να δούμε όλες τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υιοθετούν τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες και μέσα από τις δομές και τις πολιτικές τους, να διαδραματίσουν τον δικό τους ουσιαστικό ρόλο στη προώθηση της ίσης συμμετοχής και εκπροσώπησης των δύο φύλων, καθώς και στη  καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.

Εμείς από τη πλευρά μας, ως Γυναικείο Κίνημα δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε μέσω της γενικότερης δράσης και συνεργασίας μας με όλους τους εμπλεκομένους φορείς και οργανώσεις να κάνουμε το όραμα για ανθρώπινες πόλεις και κοινότητες, πράξη.