Ομάδα Αριστεράς Ευρωκοινοβούλιο: Προς τη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών

thumbnail

Έκδοση της Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (GUE/NGL) με τίτλο: “Προς τη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών”

Για να κατεβάσετε το έντυπο πατήστε εδώ.