ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ/UNMASK GENDER VIOLENCE

thumbnail

Η βία κατά των γυναικών, είναι η πιο διαδεδομένη και αποσιωπημένη μορφή βίας σε όλο τον πλανήτη. Αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνίες και κοινωνικές τάξεις και επηρεάζει γυναίκες κάθε ηλικίας ανεξαρτήτως μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου.

Ορισμένες μορφές βίας εκδηλώνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης (π.χ. η οικογενειακή βία και ο βιασμός). Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η βία ασκείται και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογικών μέσων. Η έμφυλη βία προσβάλλει περισσότερο τις μη προνομιούχες οικονομικά γυναίκες, καθιστώντας τες πιο ευάλωτες στη σεξουαλική παρενόχληση και στην οικονομική εκμετάλλευση. Η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας από άντρες πάνω σε γυναίκες έχει κοινωνικές γενεσιουργές αιτίες, τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα, που αποτελούν δομικό στοιχείο της κοινωνίας και εκφράζονται πέρα από την άμεση άσκηση βίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, όπως στην οικονομική και κοινωνική εξάρτηση της γυναίκας από τον άντρα, στη μειονεκτική θέση των γυναικών στον τόπο της δουλειάς, στις χειρότερες ευκαιρίες μόρφωσης για κορίτσια και γυναίκες, στην υπο-εκπροσώπηση των γυναικών σε πολιτικές θέσεις κ.ά.

Οι γυναικοκτονίες,  οι άγριες δολοφονίες γυναικών, κυρίως, από νυν και πρώην συντρόφους τους, αποτελούν την κορύφωση μιας σειράς από βίαιες πράξεις που δέχονται οι γυναίκες στα πλαίσια των συντροφικών τους σχέσεων, οι οποίες φέρνουν και συντηρούν με δραματικό τρόπο την έμφυλη και σεξιστική βία, με βασικό κίνητρο την άσκηση κοινωνικού ελέγχου στις γυναίκες.

Ο βιασμός,  είναι ένα έγκλημα που σπάνια δηλώνεται και πολύ πιο σπάνια τιμωρείται. Στην Κύπρο πολύ μικρός αριθμός καταγγέλλεται και πολύ λίγοι οδηγούνται στα δικαστήρια. Θεωρούμε ως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον ο βιασμός θα τιμωρείται  με ισόβια κάθειρξη αφού πρόσφατα με πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τροποποιήθηκε η σχετική νομοθεσία.

Η πανδημία, αποκάλυψε τις αδυναμίες του συστήματος φέρνοντας στην επιφάνεια και υπογραμμίζοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, καθώς οι αριθμοί καταγγελιών για περιστατικά έμφυλης βίας αυξήθηκαν κατά την περίοδο της καραντίνας. Επιβεβαίωσε τα κενά και τις δομικές ελλείψεις σχετικά με την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την αποτελεσματική προστασία των γυναικών τόσο στην Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, όσο και παγκόσμια.

Η αποσιώπηση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών πλήττει τη ζωή, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του μισού πληθυσμού της γης και υποβαθμίζει κάθε κοινωνία ηθικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά. Η ανάγκη για πρόληψη και αντιμετώπιση των επιδημικών διαστάσεων που λαμβάνει η Βία κατά των Γυναικών και Κοριτσιών στη χώρα μας είναι επιτακτική. Είναι καθήκον όλων μας να εργαστούμε συλλογικά και συντονισμένα για την πλήρη εξάλειψή του.

Ξεσκεπάζουμε τη βία, Διεκδικουμε:

 • Διαμόρφωση και υλοποίηση κοστολογημένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης που θα έχει ως στόχο την προώθηση μέτρων και δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας καθώς και της βίας στην οικογένεια, πάνω σε μια σφαιρική, ολοκληρωμένη και συστηματική βάση.
 • Άμεση εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Η Σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό, δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, στην προστασία, στήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων, στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και στην παραδειγματική τιμωρία των θυτών.
 • Λειτουργία διεπιστημονικού κέντρου, φιλικού προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής κατάλληλης στήριξης/θεραπείας στα θύματα και τις οικογένειες τους, με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων και μελών των οικογενειών τους. 
 • Αύξηση, ενίσχυση και αναβάθμιση των κέντρων υποδοχής και ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.
 • Στήριξη των θυμάτων από εξειδικευμένους αστυνομικούς και λειτουργούς του ιδίου φύλου.
 • Ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια για επαγγελματική αποκατάσταση των θυμάτων βίας.
 • Ενίσχυση και επέκταση προγραμμάτων θεραπευτικής αγωγής του θύτη για την αποθεραπεία και την ομαλή επανένταξη του στην οικογένεια και την κοινωνία.
 • Ενθάρρυνση και υιοθέτηση προγραμμάτων και εκστρατειών διαφώτισης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης επαγγελματικών ομάδων που εμπλέκονται στον χειρισμό περιστατικών βίας, στα θέματα ισότητας και βίας κατά των γυναικών.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα που ενδυναμώνουν τις κοινωνικές δεξιότητες και αντιστάσεις των παιδιών ενάντια στη βία και με στοιχεία που βοηθούν τα παιδιά να αλλάξουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων και να μεγαλώνουν με τις αξίες της ισοτιμίας και τους αλληλοσεβασμού των φύλων.
 • Δημιουργία κεντρικής τράπεζας δεδομένων με καταγραφή των περιστατικών βίας στην οικογένεια και διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών για το ζήτημα και τις διάφορες πτυχές και οπτικές του.

Γνωρίζεις ότι:

 • 2600 γυναίκες στην ΕΕ χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από ενδοοικογενειακή βία.

  • To 82% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει θύματα τις γυναίκες
 • 1 στις 2 δολοφονίες γυναικών παγκοσμίως γίνεται από τους συζύγους/συντρόφους
  • 1 στις 3 γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως βιώνουν σωματική ή σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή τους
 • 39% των γυναικών στην Κύπρο, μετά την ηλικία των 15 ετών, δέχθηκαν κάθε είδους ψυχολογική βία από τον σύντροφο τους.
 • 36% των γυναικών στην Κύπρο έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση.