Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

thumbnail

Έντυπο της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς στο Ευρωκοιβούλιο, για τις θέσεις, τις προτάσεις και το έργο της, στα θέματα γυναίκας και ισοτιμίας των φύλων.