Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Επαρχιακού Συνεδρίου της ΠΟΓΟ Λευκωσίας-Κερύνειας

thumbnail

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Επαρχιακού Συνεδρίου της ΠΟΓΟ Λευκωσίας-Κερύνειας. Στο συνέδριο, στο οποίο παρευρέθηκαν 204 αντιπρόσωποι, συζητήθηκαν θέματα πολιτικού, οργανωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη συζήτηση των γυναικείων θεμάτων που είχαν σχέση με την εργασία, την ανεργία, τις διευκολύνσεις εργαζόμενων γυναικών, και γενικά την Ισοτιμία των Φύλων σε όλους τους τομείς.  Στο συνέδριο εγκρίθηκε ομόφωνα η Απόφαση του Συνεδρίου και μήνυμα στήριξης προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και  προς τις Τουρκοκύπριες.

Η σύνθεση του Συνεδρίου ήταν η εξής:

26 σύνεδροι μέχρι 30 χρόνων,

34 σύνεδροι μέχρι 40 χρόνων,

64 σύνεδροι μέχρι 50 χρόνων,

38 σύνεδροι μέχρι 60 χρόνων

42 σύνεδροι  από 60 χρόνων και πάνω.

Επίσης: 8 σύνεδροι ήταν εργάτριες,  95 σύνεδροι υπάλληλοι,  80 σύνεδροι  οικοκυρές (περιλαμβάνονται και άνεργες) και 21 σύνεδροι αυτοεργοδοτούμενες.

Το νέο Επαρχιακό Συμβούλιο θα συνέλθει σύντομα και θα εκτιμήσει σε βάθος  τη συζήτηση και με βάση την απόφαση του συνεδρίου θα προγραμματίσει την περαιτέρω πορεία του Επαρχιακού Κινήματος της ΠΟΓΟ Λευκωσίας-Κερύνειας.