Αρνήθηκαν χορηγία σε παιδιά με αναπηρίες!

thumbnail

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ εκφράζει για ακόμα μια φορά την απογοήτευση του για τα συχνά φαινόμενα παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού από κρατικές υπηρεσίες. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται από τις Εκθέσεις, τα Υπομνήματα και τις Συστάσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί το Πόρισμα της σε σχέση με την απόρριψη του αιτήματος παιδιών με αναπηρίες για την παροχή τροχοκαθίσματος και κάρτα στάθμευσης αναπήρων. Η καταγωγή φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας για τις υπηρεσίες κρατικής μέριμνας αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση Αναστασιάδη για να στερήσουν την στήριξη σε παιδιά με αναπηρίες,

Συγκεκριμένα η Επίτροπος κλήθηκε να διερευνήσει παράπονα για τις περιπτώσεις ενός 6χρόνου με οπτική αναπηρία και ενός 4χρονου με κινητική αναπηρία, μετά από απόρριψη αιτήματος από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για την παροχή τροχοκαθίσματος στην πρώτη περίπτωση και για παροχή κάρτα στάθμευσης αναπήρων στην δεύτερη περίπτωση. Η στάση του συγκεκριμένου τμήματος προκάλεσε δυσμενείς επιπτώσεις στην καθημερινότητα των παιδιών. Χαρακτηριστικά, στην μία περίπτωση, η μητέρα αναγκάζεται καθημερινά να μεταφέρει το παιδί στην πλάτη της.

Σύμφωνα με την κυρία Κουρσουμπά, πέραν των πιο πάνω, «τα δύο παιδιά έμειναν εκτεθειμένα σε συνθήκες βίας, αφού η ανυπαρξία δομών που θα απομάκρυναν τα εμπόδια του περιβάλλοντος που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική συμμετοχή των δύο παιδιών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας αναγνωρίζεται ως μορφή έμμεσης βίας, ενώ η προσβολή του σεβασμού και της αξιοπρέπειας των δύο παιδιών αποτελεί μορφή άμεσης βίας».

Η Επίτροπος καταγγέλλει σωρεία παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, μαζί και των τεσσάρων βασικών αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και του εθνικού δικαίου

Στο πόρισμα υπογραμμίζεται ότι η εξαίρεση των παιδιών από τρίτες χώρες από τα Σχέδια που τυγχάνουν χειρισμού από το ΤΚΕΑΑ, λόγω του καθεστώτος τους ή της διάρκειας παραμονής τους στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που πολύ συχνά καθορίζεται από το καθεστώς των γονέων τους, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στη βάση της οποιασδήποτε πολιτικής λιτότητας ή μεταναστευτικής πολιτικής.

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ εκφράζει την έντονη αγανάκτηση του για τους χειρισμούς του κράτους έναντι στην ευάλωτη ομάδα αυτών των παιδιών. Καλούμε την κυβέρνηση Αναστασιάδη να εγκαταλείψει επιτέλους τη στυγνή νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί και να επιδείξει την αρμόζουσα ευαισθησία και ανθρωπιά.

18 Ιουλίου 2019