Εκδήλωση ΠΟΓΟ-ΕΔΟΝ: “Εκπαίδευση και Ισοτιμία των Φύλων”

thumbnail

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Εκπαίδευση και Ισοτιμία των φύλων» που συνδιοργάνωσαν το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ και η ΕΔΟΝ την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου.

Η συζήτηση είχε ως στόχο την κατάθεση και ανταλλαγή απόψεων από όλους τους αρμόδιους φορείς για το πώς προάγεται η ισοτιμία των φύλων μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, τα αναλυτικά προγράμματα, καθώς και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν 27 φορείς από το Νεολαιίστικο, Μαθητικό και Φοιτητικό Κίνημα, Σύνδεσμοι και Οργανώσεις από το Γυναικείο Κίνημα, Εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού και εκπαιδευτικού κινήματος και η Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων. Επίσης στη συζήτηση συμμετείχαν και κατέθεσαν απόψεις ο Γιαννάκης Κολοκασίδης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ, ο Άντρος Καυκαλιάς, Βουλευτής ΑΚΕΛ  και μέλος του Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ, η Δέσποινα Μέρτακκα, Λειτουργός της Αρχής Ισότητας, η Αθηνά Μιχαηλίδου, Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας και ο Γιώργος Τσάκαλος, Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Μέσα από την όλη συζήτηση διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ότι το ζήτημα της προώθησης της ισότητας των φύλων αποτελεί προτεραιότητα που ξεκινά από πολύ παλιά στις κοινωνίες και τα εκπαιδευτικά συστήματα. Ωστόσο παρά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, οι κοινωνικές διακρίσεις όπως οι κοινωνικές και εργασιακές ανισότητες και η μεροληπτική αντιμετώπιση του γυναικείου φύλου, παραμένουν ακόμα ως βασικά εμπόδια στον εκσυγχρονισμό και την εκδημοκρατικοποίηση των σύγχρονων κοινωνιών. Η εκπαίδευση και το σχολείο  αποτελούν βασικούς τομείς αγωγής και πεδίο στα πλαίσια του οποίου είναι δυνατό να διαμορφωθούν οι τάσεις για την προώθηση της ισότητας και του σεβασμού μεταξύ των ανθρώπων γενικά και ειδικότερα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τόσο η Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ, Σκεύη Κουκουμά, όσο και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, Χάρης Καράμανος, τόνισαν την ανάγκη συμπόρευσης και συστράτευσης των Γυναικών, της Νεολαίας, των Εκπαιδευτικών, των Γονέων, αλλά και όσων εμπλέκονται με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο, έτσι ώστε να προωθούνται με συνέχεια και συνέπεια όλες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν όχι μόνο στην προαγωγή της ισοτιμίας των φύλων στην εκπαίδευση, αλλά και στην καταπολέμηση στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων, στη συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών (που αποτελούν την πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας) στις ψηλότερες βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, και κυρίως στην πλήρη εφαρμογή της μελέτης που έγινε για την ένταξη της διάστασης του φύλου στα αναλυτικά προγράμματα, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων φάνηκε ξεκάθαρα η ομοφωνία και οι κοινοί στόχοι που επικρατούν μεταξύ των φορέων και οργανώσεων γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και δόθηκε η δέσμευση από όλους να συνεχίσουν τον αγώνα για πλήρη ισοτιμία των δύο φύλων στην εκπαίδευση.

Από την όλη συζήτηση εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα αποτελέσουν το περιεχόμενο ειδικής έκδοσης ενός εντύπου από τις δύο οργανώσεις.

Κεντρικό Συμβούλιο ΕΔΟΝ

και

Γυναίκειο Κίνημα ΠΟΓΟ

23.02.2012