Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: Η Κύπρος να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης! 25.11.2013

thumbnail

Με την ευκαιρία της 25ης  Νοεμβρίου,  Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας ενάντια στις γυναίκες και απευθύνει έκκληση προς όλους τους αρμόδιους φορείς όπως υιοθετήσουν συντονισμένη δράση ώστε να τεθεί φραγμός σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών.

Η βία κατά των γυναικών είναι η πιο διαδεδομένη και αποσιωπημένη μορφή βίας σε όλο τον πλανήτη. Αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνίες και κοινωνικές τάξεις και επηρεάζει γυναίκες κάθε ηλικίας ανεξαρτήτως μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου.

Παρά το ότι δεν πρέπει να γίνεται η αποτίμηση του φαινομένου αυτού σε οικονομικό κόστος, εντούτοις φαίνεται ότι στις ΗΠΑ η βία σε βάρος των γυναικών από συντρόφους τους κοστίζει 5,8 δις δολάρια το χρόνο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βία κατά των γυναικών κοστίζει στα 27 κράτη μέλη συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ κάθε ώρα.

Όπως διαπιστώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013, το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας, αν και είναι υπαρκτό, κατά ένα μεγάλο μέρος του είναι συσκοτισμένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει η Αστυνομία και ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, τα καταγεγραμμένα περιστατικά έχουν αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία.

Η έλλειψη ωστόσο αποτελεσματικού μηχανισμού συλλογής και καταγραφής των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για τις διαστάσεις του φαινομένου στην Κύπρο. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι η πραγματικότητα κατά κανόνα είναι πιο αποκαρδιωτική από αυτή που μπορούν να τεκμηριώσουν οι έρευνες.

Σε σχέση με την εκδίκαση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των κρουσμάτων βίας δεν καταγγέλλονται, κι αν καταγγελθεί η υπόθεση δεν προχωρά σε ποινική έρευνα, ή αν προχωρήσει δεν ολοκληρώνεται, ή κι αν ολοκληρωθεί η έρευνα δεν οδηγεί σε καταδίκη ή κι αν υπάρξει καταδίκη, δεν επιβάλλονται οι αρμόζουσες ποινές και τα κατάλληλα μέτρα.  Για να γίνει αντιληπτό το φαινόμενο αρκεί να αναφερθεί ότι η ενδοοικογενειακή βία στην Κύπρο είναι ένα από τα λιγότερο καταγγελλόμενα εγκλήματα και τα ποσοστά των υποθέσεων που καταλήγουν σε καταδικαστική απόφαση είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. 

Ως Γυναικείο Κίνημα η ΠΟΓΟ, θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη συνέχιση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών (2010-2015), όπως επίσης και την ανάγκη υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η οποία αφορά την καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της ενδοοικογενειακής Βίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρώπης.

Παρά τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί, η βία κατά των γυναικών συνεχίζει να είναι η πιο διαδεδομένη μορφή καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δε συνέπειες της οικονομικής κρίσης και οι πολιτικές λιτότητας και του μνημονίου που εφαρμόζονται από τη σημερινή κυβέρνηση, επιβαρύνουν περισσότερο τη θέση των γυναικών, οι οποίες γίνονται πιο ευάλωτες σε περιόδους οικονομικής ύφεσης,  όπως είναι η περίοδος που διανύουμε,  διότι οδηγούν στην αύξηση της φτώχειας και στη μείωση βασικών υπηρεσιών προς τα θύματα της βίας. 

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ θα συνεχίσει με συντονισμένες δράσεις να αγωνίζεται για την πάταξη αυτού του φαινομένου. Τονίζουμε επίσης την αναγκαιότητα για συστηματικό διάλογο της πολιτείας με τις γυναικείες οργανώσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από το ζήτημα και συντονισμό δράσεων, ώστε να συνδιαμορφώνονται οι πιο εύστοχες, ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πολιτικές. Άλλωστε το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί καθολική ενότητα δράσης των γυναικείων οργανώσεων και όλων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων του τόπου.