Υπεύθυνη η πολιτική της κυβέρνησης για το περιστατικό στο Νοσοκομείο Λάρνακας│ 01.11.2013

thumbnail

Το τελευταίο περιστατικό που έλαβε χώρα στο Νοσοκομείο Λάρνακας και η άρνηση του προσωπικού να εξετάσει έγκυο γυναίκα εάν δεν πλήρωνε πρώτα το τέλος για την εξέταση στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, δυστυχώς, δικαιώνει τις ανησυχίες που εκφράσαμε για την τιμολόγηση των υπηρεσιών στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Θεωρούμε ότι η κύρια ευθύνη βαραίνει το ίδιο το Υπουργείο και την πολιτική κατεύθυνση προς τα στελέχη των δημόσιων νοσοκομείων. Η νέα φιλοσοφία η οποία έχει διαπεράσει οριζόντια όλες τις υπηρεσίες του κράτους θέτοντας ως προτεραιότητα τις ανάγκες του μνημονίου και όχι τις ανάγκες του λαού θα μας οδηγήσει να ζήσουμε ακόμη πιο τραγικές στιγμές από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η βία κατά των γυναικών –μέσα και έξω από την οικογένεια – είναι η πιο διαδεδομένη και αποσιωπημένη μορφή βίας σε όλο τον πλανήτη. Εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνίες και κοινωνικές τάξεις και επηρεάζει γυναίκες κάθε ηλικίας ανεξαρτήτως μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου. Η ενδοοικογενειακή βία δεν εντοπίζεται εύκολα λόγω του ότι συχνά περιβάλλεται με ένα πέπλο σιωπής. Είναι για αυτό που οι δηλώσεις του Υπουργού μετά την δημοσιοποίηση του θέματος μας ανησυχούν ακόμη περισσότερο. Πέραν από την δύναμη που πρέπει να βρει η γυναίκα ώστε να προχωρήσει σε καταγγελία θα έχει και τη στενή λογιστική αντιμετώπιση του κράτους.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ θα προχωρήσει στην εγγραφή του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να υπάρξει μια γενική συζήτηση τόσο για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενισχυθούν οι δομές του κράτους για την προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας όσο και για τα τελευταία περιστατικά όπου διαφάνηκε μια αλλαγή της αντιμετώπισης των ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας από τις υπηρεσίες του κράτους.