Xαιρετίζουμε την υπερψήφιση της έκθεσης της Ευρωβουλευτού Ίλντας Φιγκουεϊρέδο για το Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 (18.06.2010)

thumbnail

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ χαιρετίζει την υπερψήφιση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της έκθεσης της Ευρωβουλευτού Ίλντας Φιγκουεϊρέδο για την αξιολόγηση του Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγματοποιήθηκε αυτή τη βδομάδα στο Στρασβούργο, υπερψήφισε την έκθεση της Ευρωβουλευτού της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/ Βόρειας Πράσινης Συμμαχίας Ίλντας Φιγκουεϊρέδο (Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας) για την ισότητα των φύλων, παρά τις άκαρπες προσπάθειες της δεξιάς για επιστροφή της πίσω στην αρμόδια επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητά με αυτή την έκθεση από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε βελτιώσεις αναφορικά με τη Στρατηγική Ισότητας των φύλων. Με την έκθεση της Ευρωβουλευτού της Αριστεράς, την οποία στήριξαν όλες οι πολιτικές ομάδες πλην της δεξιάς, αναδεικνύονται οι αδυναμίες της σημερινής πολιτικής και τίθενται επί τάπητος συγκεκριμένες προτάσεις για να διαμορφωθεί η μελλοντική πορεία και εφαρμογή του Χάρτη ισότητας στην ΕΕ. Η εισηγήτρια, επισημαίνει μάλιστα ότι η νέα στρατηγική για την ισότητα ανδρών και γυναικών, πρέπει να βασίζεται στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και στα επιτεύγματα της, εκτιμώντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, αποτελούν αναφαίρετο, αδιαίρετο και αναπόσπαστο μέρος των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να προωθηθεί η βασική στοχοθέτηση των έξι πρωταρχικών τομέων δράσης του υφιστάμενου χάρτη πορείας, διαμέσου συγκεκριμένων μέτρων, που αφορούν: την ίση οικονομική ανεξαρτησία μεταξύ των δύο φύλων, τη συμφιλίωση της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή, την ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων, την εξάλειψη όλων των μορφών βίας βασισμένης στο φύλο και στην εμπορία, την εξάλειψη των στερεοτύπων και τέλος την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές.

Η εισηγήτρια προβαίνοντας σε μια γλαφυρή περιγραφή της σημερινής κατάστασης τόνισε ότι «οι περισσότεροι από τα 85 εκατομμύρια Ευρωπαίων που ζούνε σε συνθήκες φτώχειας είναι γυναίκες και παιδιά», προσθέτοντας ότι «δυστυχώς η σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση οξύνει τις ανισότητες και τις διακρίσεις εναντίον των γυναικών». Παράλληλα, είπε, «τα ψηλά επίπεδα της βίας, μαζί με τη φτώχεια, την ανεργία και τις διακρίσεις καλλιεργούν την αύξηση της εμπορίας γυναικών και παιδιών με σκοπό την πορνεία σε πολλές χώρες της ΕΕ». Μάλιστα, προβαίνοντας σε συσχετισμό των ζητημάτων ισότητας με την κοινωνικοοικονομική πολιτική που υιοθετεί η ΕΕ, και ειδικότερα την Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας, γνωστή ως ΕΕ 2020, είπε ότι δυστυχώς δεν απευθύνει ικανοποιητικά την προώθηση της ισότητας των φύλων».

Μερικά από τα κυριότερα προβλήματα, όπως παρουσιάζονται και μέσα στην έκθεση, αφορούν τη βία κατά των γυναικών, τη συνεχιζόμενη υποεκπροσώπισή τους  σε μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, ενώ τονίζεται ακόμη το γεγονός ότι δεν έχουν ανατραπεί τα στερεότυπα που συνδέονται με φύλο, πράγμα που αποτελεί τη βάση για πολλές ανισότητες. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται πως ο χάρτης πορείας για την ισότητα 2006-2010 προβάλλει θεμελιώδεις βασικές πτυχές της ισότητας των δύο φύλων, εντούτοις παρουσιάζει πολλές ελλείψεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η έλλειψη δεσμευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων και  για την ισότιμη πρόσβαση στα συστήματα δημόσιας υγείας. Επιπρόσθετα δεν έχουν επιλυθεί μέχρι στιγμής σημαντικά ζητήματα που αφορούν το ζήτημα της άδειας πατρότητας, της άδειας υιοθεσίας και της άδειας φροντίδας εξαρτώμενου μέλους της οικογένειας. Ο περιορισμένος αριθμός των κρατών μελών που έχουν μέχρι τώρα υιοθετήσει του στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά, αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ χαιρετίζοντας την Έκθεση της φίλης Ευρωβουλευτού, τονίζει ότι ο εντοπισμός και η συνολική αποδοχή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και η αποδοχή προτάσεων για ουσιαστικά μέτρα που δύνανται να οδηγήσουν σε καθοριστικές βελτιώσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων, δεν μπορούν παρά να τυγχάνουν της αμέριστης υποστήριξής μας.