Ντροπή για το Ευρωκοινοβούλιο η καταψήφιση της έκθεσης Ζούμπερ για την ισότητα ανδρών γυναικών │ 13.3.2014

thumbnail

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ εκφράζει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση του για την απόρριψη από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης της Πορτογαλίδας ευρωβουλευτού της Ομάδας της Αριστεράς Ινές Ζουμπερ για την ισότητα ανδρών και γυναικών εντός της ΕΕ για το 2012. Επρόκειτο για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που συντάχθηκε στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πλειοψηφία που σχηματίστηκε από τα κόμματα της Δεξιάς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψε την Έκθεση που απεκάλυπτε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στις πολιτικές των Μνημονίων που προωθεί η Τρόικα και η ΕΕ και στη διευρυμένη ανισότητα των δύο φύλων, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κατέθεσε εναλλακτικό ψήφισμα, με το οποίο εντέχνως προσπάθησε να αποσυνδέσει τη σχέση των πολιτικών λιτότητας με το ζήτημα της ανισότητας των φύλων .

Η αλήθεια όμως είναι ότι οι πολιτικές λιτότητας συνεπάγονται συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, των υποδομών και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία αποτελούν σημαντικό στήριγμα για τη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα, προκειμένου να αντεπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις που συνεχίζονται να θεωρούνται ως γυναικείες. Η Έκθεση επίσης υπογράμμιζε ότι η ανισομισθία συνεχίζει να αποτελεί πραγματικότητα καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με επισφαλείς όρους και σε καθεστώς μερικής απασχόλησης (όχι κατ’ επιλογή του εργαζόμενου) είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία γυναίκες. Παράλληλα, η Έκθεση καταπιανόταν με μια σειρά από ζητήματα όπως η υποεκπροσώπηση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η βία κατά των γυναικών, τα στερεότυπα σε σχέση με το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, καθώς και τα δικαιώματα τους για σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Στη βάση αυτών των συμπερασμάτων, η Έκθεση πρότεινε μια σειρά από αντίστοιχες δράσεις και κατευθύνσεις.

Η οριακή πλειοψηφία που οδήγησε στην απόρριψη της Έκθεσης σχηματίστηκε από 298 ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και μέρος της επίσης δεξιάς ομάδας EFD. Έχουμε δηλαδή από τη μια τη νεοφιλελεύθερη δεξιά που θέλει να κρύψει ότι οι πολιτικές της πλήττουν όλους τους εργαζόμενους και κυρίως συνθλίβουν τις εργαζόμενες γυναίκες. Οι πιο συντηρητικές δυνάμεις του Ευρωκοινοβουλίου έχουν προφανώς άλλες παραστάσεις στα μυαλά τους για το ρόλο και τα δικαιώματα της γυναίκας.

Η χθεσινή απόρριψη της Έκθεσης Ζούμπερ αποτελεί ντροπή για το ευρωκοινοβούλιο. Αποτελεί όμως και χρήσιμη ευκαιρία για να βγάλουν οι γυναίκες της Κύπρου και ευρύτερα η κυπριακή κοινωνία συμπεράσματα για το τι τεκταίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τις ζωές μας. Ποιες δυνάμεις δρουν και διεκδικούν για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισοτιμία των φύλων και ποιες είναι απέναντι μας;

Αποδεικνύεται ξανά ότι ο σημερινός πολιτικός συσχετισμός δύναμης εντός του Ευρωκοινοβουλίου αποτελεί τροχοπέδη για να αναπτυχθούν προοδευτικές κοινωνικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ευρωεκλογές του ερχόμενου Μάη αποτελούν ευκαιρία για να γίνουν ανατροπές στη σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου και να σταλεί το μήνυμα-αίτημα για μια άλλη Ευρώπη.