Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Με κοινωνικά μέτρα να στηριχθεί η λαϊκή οικογένεια και τα νέα ζευγάρια

thumbnail

Πανανθρώπινες αξίες όπως: η Ειρήνη, η Ελευθερία, η Δημοκρατία, η Κοινωνική Δικαιοσύνη, η Ισότητα, η Πρόοδος, θεμελιώνονται ουσιαστικά, μέσα στην οικογένεια. Αυτή την απλή αλλά ταυτόχρονα μεγάλη αλήθεια συνειδητοποιεί στις μέρες μας ακόμη μια φορά η ανθρωπότητα μέσα από τη μεγάλη οικονομική κρίση την οποία ζούμε. Οι ραγδαίες αρνητικές αλλαγές που συντελούνται σ’ όλους τους τομείς, το μεταναστευτικό ρεύμα, η αύξηση της ανεργίας, τα οικονομικά προβλήματα, η κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις κ.α. ταλανίζουν την καθημερινότητα των μελών της οικογένειας και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της.

Mε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Οικογένειας, το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ, απευθυνόμενο προς την Κυπριακή κοινωνία, υπενθυμίζει ότι για την Κύπρο η οικογένεια αποτελεί διαχρονικά σταθερή αξία στον κοινωνικό της χάρτη.  Ως το βασικό κύτταρο της κοινωνίας  επιδρά και διαμορφώνει τη συμπεριφορά του ανθρώπου και αυτός με τη σειρά του την κοινωνία.  Γι’ αυτό  και μια υγιής κοινωνία εξαρτάται από το πόσο  υγιής είναι ο θεσμός της οικογένειας.  Ένα θεσμό τον οποίο πρέπει να προστατεύει και να διαφυλάττει.  Ένα θεσμό, ο οποίος διατηρήθηκε δια μέσου των αιώνων, ωστόσο, σήμερα δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Η συμβολή και ο ρόλος της πολιτείας στην στήριξη του θεσμού και των μελών της οικογένειας είναι καθοριστικής σημασίας. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία, των πολιτικών της λιτότητας και του μνημονίου, η κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει ουσιαστικά μέτρα και δράσεις που να στηρίζουν την οικογένεια στο σύνολο της.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα προβλήματα και τις ανάγκες των σημερινών οικογενειών στην Κύπρο, η κυβέρνηση Αναστασιάδη θα πρέπει να περάσει από τις υποσχέσεις  στα έργα και να θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής της, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όχι να παίρνει την κρίση ως αφορμή για ιδιωτικοποιήσεις και απώλειες χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ θα συνεχίσει να διεκδικεί:

 • Την καταπολέμηση  των στερεότυπων αντιλήψεων όσον αφορά τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων και  τον επαγγελματικό διαχωρισμό που καταλήγει στα λεγόμενα “γυναικεία” επαγγέλματα, τα οποία κατά κανόνα υπο-αμείβονται.
 • Την θωράκιση των μηχανισμών επιθεώρησης της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.
 • Την εισαγωγή μέτρων και τομέων που να αντισταθμίζουν τη συχνή διακοπή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας της γυναίκας, λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Θεωρούμε παράδοξο το γεγονός  μία σύγχρονη κοινωνία να αναγκάζει τη γυναίκα, να επιλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Γι’ αυτό, προτείνουμε:

 • Διασφάλιση της λειτουργίας του Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη, μιας ολιστικής πολιτικής, η οποία θα υποβοηθά την αύξηση της γεννητικότητας και την στήριξη της οικογένειας της Κύπρου.
 • Συνέχιση των στεγαστικών προγραμμάτων με στόχο την στήριξη κυρίως των νέων ζευγαριών.
 • Στρατηγικές για ισορροπία στο συνδυασμό της Επαγγελματικής με την Ιδιωτική και Οικογενειακή ζωή, μέσω ριζοσπαστικών πολιτικών και μέτρων σε νομοθετικό και θεσμικό επίπεδο.
 • Διασφάλιση της ισομισθίας
 • Συνέχιση προγραμμάτων κατάρτισης και πρόσβασης στην απασχόληση  ανέργων γυναικών.
 • Θωράκιση των δικαιωμάτων της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας.
 • Προστασία των εγκύων από τις παράνομες απολύσεις και εφαρμογή κοινωνικών μέτρων που να συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη της εργαζόμενης νέας μητέρας.
 • Συνολική προσπάθεια στήριξης των Ατόμων με Αναπηρία, εφαρμόζοντας πλήρως τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρία.
 • Εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει ριζικές τομές σε ότι αφορά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών με τα ιδανικά του αλληλοσεβασμού και της αμοιβαίας κατανόησης.
 • Συνέχιση του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, γεγονός που διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς για την ασφαλή και δωρεάν μεταφορά των παιδιών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε να δοθούν κίνητρα σε οργανισμούς, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, για να δημιουργήσουν υποδομές και υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας, όπως βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ επαναβεβαιώνει και με αυτή την ευκαιρία ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στις όποιες πολιτικές λιτότητας, υψώνοντας φωνή αντίστασης και θέτοντας σε προτεραιότητα τον αγώνα για  διαμόρφωση θετικών πολιτικών και δράσεων για την περαιτέρω προστασία και στήριξη της Οικογένειας.

15.05.2013