Να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι απαγωγές ανηλίκων │ 23.6.2014

thumbnail

Με πρωτοβουλία της ΠΟΓΟ πραγματοποιήθηκε συνάντηση γονέων των οποίων τα παιδιά τους έχουν απαχθεί από τον άλλο γονέα και έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό. Στα πλαίσια της συνάντησης, μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες των επηρεαζόμενων γονέων διαφάνηκε ότι η κάθε περίπτωση απαιτεί ξεχωριστό χειρισμό. Εκτενής αναφορά έγινε γενικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς ξεχωριστά και την ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση τους.

Μέσα από τη συζήτηση διαφάνηκε η ανάγκη για περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία από τις υπηρεσίες του κράτους μέτρων που θα οδηγούσαν στον καταρτισμό αρτιότερης προληπτικής πολιτικής, αλλά και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών.

Ανάμεσα στα μέτρα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής χειρισμού υποθέσεων απαγωγών.
 2. Στελέχωση υπηρεσιών που χειρίζονται υποθέσεις απαγωγών
 3. Διαμόρφωση Εγχειριδίου για χειρισμό υποθέσεων απαγωγών
 4. Γνωστοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής 116000 για σκοπούς καθοδήγησης
 5. Προώθηση της ψήφισης του Νομοσχεδίου για την ποινικοποίηση της παράνομης κράτησης.
 6. Κατάρτιση των εμπλεκομένων-δικαστών, αστυνομικών, κοινωνικών λειτουργών, λειτουργών εμπλεκόμενων Υπουργείων- στα θέματα απαγωγών.
 7. Παραχώρηση Νομικής Αρωγής στις περιπτώσεις διεθνών απαγωγών, που θα περιλαμβάνει το κόστος νομικής εκπροσώπησης, μεταφράσεων
 8. Όλες οι μεταφράσεις στη γλώσσα της χώρας μεταφοράς του παιδιού να γίνονται δωρεάν από το ΓΤΠ.
 9. Αυστηρότερος έλεγχος στα σημεία εξόδου από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 10. Προώθηση διαδικασιών Διμερών Συμβάσεων για σκοπούς οικογενειακών δικαιωμάτων.
 11. Αξιοποίηση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 12. Αξιοποίηση του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς.
 13. Ανάληψη πρωτοβουλιών στο ανώτατο πολιτειακό επίπεδο με τις χώρες κράτησης του παιδιού.
 14. Άμεση καθοδήγηση για έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
 15. Στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε εμπόλεμες περιοχές να γίνονται ρυθμίσεις για εκδίκαση των υποθέσεων σε ασφαλές μέρος.
 16. Διερεύνηση της δυνατότητας επίσπευσης της έκδοσης της γνωμάτευσης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αρμοδιότητας σε σχέση με την προσχώρηση κρατών στη Σύμβαση της Χάγης.
 17. Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για πρόληψη απαγωγών και οδηγίες για αντίδραση σε περίπτωση απαγωγής