ΠΟΓΟ: Απαιτείται ένας νέος δρόμος κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του πλανήτη για να σωθεί το περιβάλλον

thumbnail

Ανακοίνωση Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος | 05.06.2013

Στους δύσκολους καιρούς που σήμερα περνά ολόκληρη η ανθρωπότητα μαζί και η μικρή μας χώρα η Κύπρος με την οικονομική κρίση και την ύφεση που προκαλεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται όσο ποτέ αναγκαία. Ο κίνδυνος να υποβαθμιστούν οι προτεραιότητες  για τη δημιουργία προϋποθέσεων προστασίας του είναι μεγάλος, αλλά και η λήψη νέων μέτρων και εφαρμογής προγραμμάτων για τη διάσωση του πλανήτη, κρίνουμε πως δεν θα είναι επαρκής στο βαθμό που οι συνθήκες σήμερα το απαιτούν.

Είναι απόλυτα κατανοητό ότι το περιβάλλον αποτελεί το σπίτι της ανθρωπότητας και ταυτόχρονα είναι η βάση της οικονομίας και της προόδου των λαών. Αποτελεί την πηγή των πόρων πάνω στους οποίους κτίζεται η ευημερία μιας χώρας και του λαού της. Δυστυχώς όμως, οι πόροι αυτοί εξαντλούνται. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιδεινώνεται, η φτώχια και η πείνα αυξάνονται, οι πόλεμοι δεν σταμάτησαν ποτέ. Όλα αυτά δεν είναι παρά μια συνέπεια της υπερεκμετάλλευσης και της άνισης κατανομής των πόρων παγκόσμια. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που κυριάρχησε στον πλανήτη. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι περιβαλλοντικές καταστροφές έχουν στο βάθος την ίδια γενεσιουργό αιτία με την αυξανόμενη ανεργία, τη φτώχεια, τις ανισότητες και τους πολέμους: το κυνήγι του κέρδους.

Η Κύπρος βρίσκεται δυστυχώς σε μια ευάλωτη γεωγραφική θέση και σύμφωνα με τους ειδικούς, η περιοχή της Μεσογείου πρόκειται να πληγεί έντονα από τη κλιματική αλλαγή. Έχουν ήδη παρατηρηθεί στο τόπο μας ακραία καιρικά φαινόμενα, φαινόμενα ξηρασίας,  απερήμωσης, μειωμένη παραγωγικότητα στη γεωργία,  εισβολή ξενικών ειδών που μαστίζουν την αλιεία και άλλα.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τα σύγχρονα αυτά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο τόπος, αλλά και η ανθρωπότητα, προτάσσει όσο ποτέ το στόχο για υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων προς τη κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Η ορθολογιστική χρήση των πόρων κρίνεται σήμερα αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, λαμβανομένου υπόψιν του μικρού μας μεγέθους και του ευαίσθητου της γεωγραφικής μας θέσης. Η κοινωνία μας πρέπει να αντισταθεί με πολλούς και διάφορους τρόπους στα όσα βάναυσα και άδικα της καταλογίζουν σήμερα.  Πρέπει να βρει τη δύναμη να αντισταθεί και να προτάξει δικές της θέσεις και δράσεις.  Δράσεις που να αρχίζουν από τη κεντρική εξουσία, μέχρι τους απλούς πολίτες.  Είναι καθήκον και υποχρέωση του καθενός αναλογιζόμενοι τις τεράστιες μας ευθύνες, να ανταποκριθούμε άμεσα στη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι γυναίκες, δεμένες οργανικά με τη διαδικασία της ζωής πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή πάλης για τη σωτηρία του πλανήτη. Δεν είναι μόνο ο ουσιαστικός ρόλος της γυναίκας στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς αλλά και στα ζητήματα περιβάλλοντος όπου αναδεικνύεται επιτακτικός. Καθήκον κάθε ανθρώπου που ανησυχεί για το μέλλον του πλανήτη είναι η ολόπλευρη αντίσταση σε αυτό που γεννά το πρόβλημα, όχι σε επίπεδο ατομικής πρακτικής μόνο, αλλά σε επίπεδο συλλογικό. Αυτός ο αγώνας για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να περνά μέσα από τη σύγκρουση με την επιχειρηματική ασυδοσία, την άναρχη ανάπτυξη και τις πολιτικές που εμπορευματοποιούν την ενέργεια, το νερό, τα δάση, τα απόβλητα, τη γεωργική παραγωγή και προωθούν τη συγκέντρωση τους σε ελάχιστες πολυεθνικές, ακόμα και στο όνομα του περιβάλλοντος.

Αναδεικνύεται ξανά η ανάγκη για ριζικό αναπροσανατολισμό της παγκόσμιας οικονομίας και για ένα νέο δρόμο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στον πλανήτη, ο οποίος θα βασίζεται στην αειφορία, την σχεδιασμένη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τότε, η ανθρωπότητα θα ευημερεί και θα συνυπάρχει αρμονικά με τη φύση.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ θα συνεχίσει να έχει στην προτεραιότητα των αγώνων της τα θέματα περιβάλλοντος, Θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις τόσο στο τόπο μας όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ δεσμεύεται να συνεχίσει να αναβαθμίζει τη δράση του στο μέτωπο της σωτηρίας του πλανήτη.