Ανακοίνωση ΠΟΓΟ για την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας (15.5.2012)

thumbnail

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Οικογένειας, απευθυνόμενο προς την Κυπριακή κοινωνία, υπενθυμίζει ότι για τον τόπο μας η οικογένεια είναι αναμφισβήτητα μια διαχρονικά σταθερή αξία στον κοινωνικό μας χάρτη.  Ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας επιδρά και διαμορφώνει τη συμπεριφορά του ανθρώπου και αυτός με τη σειρά του την κοινωνία.  Γι’ αυτό  και μια υγιής κοινωνία εξαρτάται από το πόσο  υγιής είναι ο θεσμός της οικογένειας.  Ένα θεσμό τον οποίο πρέπει να προστατεύει και να διαφυλάττει.  Ένα θεσμό, ο οποίος διατηρήθηκε δια μέσου των αιώνων, ωστόσο, σήμερα δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε, από τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και αλλαγές.

Στην εποχή του άκρατου ατομικισμού, του καταναλωτισμού, του διαδικτύου και μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας, είναι πιθανό να δημιουργείται η εντύπωση ότι η οικογένεια έχει χάσει τη σημασία και το ρόλο της. Συχνά μάλιστα, γίνεται λόγος για την ανάγκη προστασίας της από κοινωνικές αλλαγές που θεωρείται ότι απειλούν τη λειτουργία και το θεσμό της.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ θεωρεί ότι η οικογένεια εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας και των στόχων της νέας γενιάς. Εκείνο που σήμερα έχει αλλάξει είναι η δομή και ο τύπος οργάνωσης της οικογένειας. Για μας εκείνο που σήμερα έχει προτεραιότητα, δεν είναι τόσο το ποιοι αποτελούν μιαν οικογένεια, αλλά το πώς αυτή η οικογένεια λειτουργεί. Σημασία έχει, οι διαπροσωπικές και διαφυλικές σχέσεις να διακατέχονται και να χαρακτηρίζονται από αλληλοσεβασμό, καθώς και από θετική συμπεριφορά και συναισθήματα. Σημασία έχει, οι γονείς να αποτελούν θετικά πρότυπα πράξεων και θέσεων και να μεγαλώνουν παιδιά με τρόπο που να τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τη ζωή με θετικότητα και υπευθυνότητα.

Ιδιαίτερα διαπιστώνουμε τη δυσκολία της οικονομικής επιβίωσης. Αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι η οικογένεια διαχρονικά και ιδιαίτερα στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, λειτουργεί περισσότερο στη βάση της οικονομικής επιβίωσης των μελών της, παρά σε πλαίσια συναισθηματικών δεσμών και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Η συμβολή και ο ρόλος της πολιτείας στην στήριξη των θεσμών και των μελών της οικογένειας είναι καθοριστικής σημασίας. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία, η κυβέρνηση έχει προωθήσει ουσιαστικά μέτρα και δράσεις που στηρίζουν την οικογένεια, κάτι που διαπιστώνουμε με ικανοποίηση.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα προβλήματα και τις ανάγκες των σημερινών οικογενειών στην Κύπρο, η κυβέρνηση Χριστόφια έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής της την ενίσχυση τους και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στον τόπο μας. Απόδειξη αποτελεί ο μεγάλος αριθμός μεταρρυθμίσεων, μέτρων και αποφάσεων που ξεκίνησαν να λαμβάνονται από το Φεβρουάριο του 2008 και που αποτελούν φυσικά σημαντικό μέρος του προγράμματος διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια:

–      Η Λειτουργία του Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη, για πρώτη φορά, μιας ολιστικής πολιτικής, η οποία θα υποβοηθά την αύξηση της γεννητικότητας και την στήριξη της οικογένειας της Κύπρου

–      Τα πολλαπλά στεγαστικά προγράμματα που προωθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την στήριξη κυρίως των νέων ζευγαριών

–      Η συνεχής βελτίωση του Νόμου για τη Γονική Άδεια για διεύρυνση και επέκταση της

–      Η διαμόρφωση του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής της Κύπρου 2011-2013 για την Επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας στο συνδυασμό της Επαγγελματικής με την Ιδιωτική και Οικογενειακή ζωή, στο οποίο προτείνονται ριζοσπαστικές πολιτικές και μέτρα σε νομοθετικό και θεσμικό επίπεδο, αλλά και στο πεδίο των υποδομών φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους, καθώς επίσης και στην επιδοματική/φορολογική πολιτική προς τους εργαζόμενους γονείς

–       Η συνολική προσπάθεια στήριξης των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και η δημιουργία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία

–      Η έναρξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει ριζικές τομές σε ό,τι αφορά τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού με τα ιδανικά του αλληλοσεβασμού και της αμοιβαίας κατανόησης

–      Η εφαρμογή του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, γεγονός που διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς για την ασφαλή και δωρεάν μεταφορά των παιδιών τους

–      Οι αυξήσεις στις συντάξεις και τα επιδόματα

–      Η αύξηση στον κατώτατο μισθό

–      Η επιχορήγηση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2009, στα πλαίσια του σχεδίου κρατικών χορηγιών, για λειτουργία προγραμμάτων στήριξης της οικογένειας

–      Η διευκόλυνση πρόσβασης σε απασχόληση οικονομικά αδρανών και ανέργων γυναικών που έχουν την ευθύνη φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας τους, μέσω σχεδίου του Υπουργείου Εργασίας

–      Το φοιτητικό πακέτο και πολλά άλλα μέτρα.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει την κοινωνικοοικονομική της πολιτική και στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης να συνεχίσει να θέτει σε προτεραιότητα τη διαμόρφωση θετικών πολιτικών και δράσεων για την περαιτέρω προστασία και στήριξη της Οικογένειας.