Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας | 15.5.2016

thumbnail

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Οικογένειας, το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ, απευθυνόμενο προς την Κυπριακή κοινωνία, υπενθυμίζει ότι για την Κύπρο η οικογένεια αποτελεί διαχρονικά σταθερή αξία στον κοινωνικό της χάρτη. Ως το βασικό κύτταρο της κοινωνίας, επιδρά και διαμορφώνει τη συμπεριφορά του ανθρώπου και αυτός με τη σειρά του την κοινωνία. Γι’ αυτό και μια υγιής κοινωνία εξαρτάται από το πόσο υγιής είναι ο θεσμός της οικογένειας. Ένα θεσμό τον οποίο πρέπει να προστατεύει και να διαφυλάττει. Ένα θεσμό, ο οποίος διατηρήθηκε δια μέσου των αιώνων, ωστόσο, σήμερα δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Η Διεθνής Ημέρα Οικογένειας καθιερώθηκε το 1993, μετά από  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ορίστηκε να τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου, αντανακλώντας τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια.  Σκοπός ήταν να στρέψει την προσοχή αλλά και τις προσπάθειες της πολιτείας και της κοινωνίας  στην ευημερία της οικογένειας, τονίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της, για να εκπληρώνει σωστά τον θεμελιώδη ρόλο της.

Φέτος, την ημέρα αυτή, βρίσκουμε την κυπριακή οικογένεια, σε ακόμη χειρότερη θέση, τόσο από τη γενικευμένη φτώχεια της χώρας μας, όσο και από σωρεία προβλημάτων που πηγάζουν μέσα από τη μεγάλη οικονομική κρίση την οποία ζούμε και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ.

Θύματα των πολιτικών που εφαρμόζονται είναι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι νέοι, οι γυναίκες, οι πολύτεκνοι, οι μονογονιοί, τα άτομα με αναπηρίες και οι ευάλωτες ομάδες, αφού καθημερινά βιώνουν τις ραγδαίες αρνητικές αλλαγές που συντελούνται σ’ όλους τους τομείς.  Επιπρόσθετα η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, η αύξηση της ανεργίας, τα οικονομικά προβλήματα, η κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις, η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, η αύξηση της μετανάστευσης των νέων μας και άλλα, θέτουν σε κίνδυνο το θεσμό της οικογένειας και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της.

Η συμβολή και ο ρόλος της πολιτείας στην στήριξη του θεσμού και των μελών της οικογένειας είναι καθοριστικής σημασίας. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει ουσιαστικά μέτρα και δράσεις που να στηρίζουν την οικογένεια στο σύνολο της. Η Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας δίνει την αφορμή σε όλους, την Κυβέρνηση και την κοινωνία, να ξανασκεφτούν και να αποφασίσουν για την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών  που θα στηρίζουν την οικογένεια στο σύνολο της, στις νέες δύσκολες συνθήκες.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα προβλήματα και τις ανάγκες των σημερινών οικογενειών στην Κύπρο, η κυβέρνηση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ θα πρέπει να περάσει από τα λόγια στα έργα και να θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής της, την ενίσχυση της κυπριακής οικογένειας και των δικαιωμάτων των μελών της και όχι να παίρνει την κρίση ως αφορμή για σμίκρυνση του κοινωνικού κράτους, περαιτέρω περικοπές σε επιδόματα και μέτρων στήριξης της οικογένειας, ιδιαίτερα των χαμηλά εισοδηματικών στρωμάτων.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ, αντιστέκεται σε κάθε επίθεση των πολιτικών λιτότητας που εξαπολύει η κυβέρνηση και αγωνίζεται μαζί με άλλες δυνάμεις, διεκδικώντας και προσδοκώντας σε μια νέα εποχή. Υψώνει φωνή αντίστασης και θέτει σε προτεραιότητα τον αγώνα για διαμόρφωση θετικών πολιτικών και δράσεων για την περαιτέρω προστασία και στήριξη της Οικογένειας απαιτώντας:

 • Λειτουργία του Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής, στόχος του οποίου να είναι η ανάπτυξη, μιας ολιστικής πολιτικής, η οποία θα υποβοηθά την αύξηση της γεννητικότητας και την στήριξη της οικογένειας της Κύπρου,
 • Εκπόνηση ειδικού σχεδίου οικονομικής στήριξης χαμηλόμισθων νεαρών ζευγαριών και άνεργων ζευγαριών τα οποία προτίθενται να δημιουργήσουν οικογένεια που να προνοεί επιδότηση ενοικίου, αγοράς οικοσυσκευών κ.α. τα οποία δεν εμπίπτουν στα κριτήρια λήψης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
 • Στεγαστικά προγράμματα με στόχο την στήριξη κυρίως των νέων ζευγαριών,
 • Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων παραχώρησης επιδόματος τέκνου και φοιτητικής χορηγίας, σ’ ότι αφορά την αύξηση εξαρτωμένων τέκνων ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των τέκνων,
 • Αναθεώρηση του Νόμου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ως εξής:

-Αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού – αξιολόγησης της φροντίδας     ηλικιωμένων.

-Εξειδίκευση των πολιτικών οικονομικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία σε ειδική νομοθεσία και όχι στα πλαίσια του νόμου για το Ε.Ε.Ε.

-Ρύθμιση για όσους μονογονιούς δεν προχωρούν στην έκδοση διαζυγίου για αντικειμενικούς λόγους και περιορισμός του υπολογισμού της διατροφής ως εισόδημα.

-Ουσιαστική αύξηση του ύψους της ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τους μακροχρόνια άνεργους.

 • Στρατηγικές για ισορροπία στο συνδυασμό της Επαγγελματικής με την Ιδιωτική και Οικογενειακή ζωή, μέσωριζοσπαστικών πολιτικών και μέτρων σε νομοθετικό και θεσμικό επίπεδο,
 • Συνέχιση προγραμμάτων κατάρτισης και πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων γυναικών,
 • Πληρωμένη γονική άδεια και περαιτέρω αύξηση της άδειας μητρότητας,
 • Προστασία των εγκύων από τις παράνομες απολύσεις και εφαρμογή κοινωνικών μέτρων που να συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη της εργαζόμενης,
 • Κύρωση και άμεση εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που προνοεί για σφαιρική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών,
 • Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής βίας.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε να δοθούν κίνητρα σε οργανισμούς, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, για να δημιουργήσουν υποδομές και υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας, όπως βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.