Ανακοίνωση για επίδοση επιστολής σε Τρόικα και Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα των εκποιήσεων | 21.7.2015

thumbnail

Επιστολή επέδωσε στους εκπροσώπους της Τρόικα που βρίσκονται στη Κύπρο η Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά. Σχετική επιστολή στάληκε επίσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στην επιστολή, τόσο στους εκπροσώπους της Τρόικα, όσο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, περιλαμβάνονται οι θέσεις τους Κινήματος σε σχέση με  την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των ευάλωτων ομάδων των γυναικών από τις εκποιήσεις.

Το θέμα αυτό είχε απασχολήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στην οποία συμμετείχαν διάφορες οργανώσεις και φορείς, οι οποίοι τόνισαν το γεγονός ότι οι ευάλωτες ομάδες μένουν αυτή την στιγμή χωρίς ουσιαστική προστασία απέναντι στις τράπεζες και τον κίνδυνο εκποίησης της κύριας κατοικίας τους.

Σκοπός της συζήτησης ήταν να συζητηθεί το φλέγον θέμα των εκποιήσεων, οι επιπτώσεις που θα προκληθούν από την εφαρμογή της νομοθεσίας στη συνοχή της Κυπριακής κοινωνίας, καθώς επίσης και να αναδείξει το τέλμα στο οποίο βρίσκονται εκατοντάδες νοικοκυριά ανέργων, χαμηλόμισθων, υποαπασχολούμενων, συνταξιούχων, μονογονιών, αναπήρων και άλλων που βρίσκονται σε δυσπραγούσα οικονομική κατάσταση. Βέβαια πέραν των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, στόχος της συζήτησης ήταν μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και θέσεων να υπομνήσουμε τα πιο βασικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν ξανά την Κυπριακή πολιτεία, με στόχο την αναθεώρηση τους και κυρίως να βρεθούν λύσεις προς την κατεύθυνση υπεράσπισης των συμφερόντων αυτών των ομάδων.