ΠΟΓΟ: O Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής λειτουργεί από το 2009

thumbnail

Ανακοίνωση για Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική

Τη δημιουργία Διυπουργικής Επιτροπής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένης δημογραφικής πολιτικής ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Οι αρμόδιοι Υπουργοί και οι συνεργάτες του Προέδρου θα έπρεπε να τον είχαν ενημερώσει ότι από το 2009 συστάθηκε και λειτουργεί ο Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής στον οποίο συμμετέχουν τέσσερα υπουργεία, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και κοινωνικές οργανώσεις. Ο Εθνικός Φορέας μάλιστα προχώρησε στην εκπόνηση επιστημονικής μελέτης με έμφαση στην πτυχή της ενίσχυσης της γαμηλιότητας και τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Ο Εθνικός Φορέας μέσα από ένα διεξοδικό διάλογο διαμόρφωσε το προκαταρτικό πρόγραμμα δράσης 2011-2015. Στη βάση αυτού του προγράμματος έχουν ιεραρχηθεί οι προτεραιότητες και έχουν τεθεί οι συγκεκριμένες δράσεις άμεσης εφαρμογής που αφορούν στους τομείς της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, βρεφών και νηπίων, της βελτίωσης του προσδόκιμου υγιούς ζωής, προοδευτικών ρυθμίσεων για τη στήριξη της εργαζόμενης εγκύου γυναίκας και μητέρας, των στοχευμένων κοινωνικών παροχών στη νέα οικογένεια, της ένταξης στην αγορά εργασίας και ενίσχυσης των εισοδημάτων των γονιών και τέλος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ενώ σκιαγραφούνται και οι απαιτούμενες νομοθετικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Όλα αυτά συνιστούν μια σημαντική και σοβαρή προεργασία που δεν πρέπει να αχρηστευθεί, ούτε να μείνει στα χαρτιά. Σίγουρα θα πρέπει να τύχει παραπέρα επεξεργασίας και αναπροσαρμογής ώστε να λαμβάνει υπόψη τα σημερινά οικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα. Αυτό, πιστεύουμε, είναι που πρέπει να γίνει –και μάλιστα άμεσα- και όχι νέες εξαγγελίες, νέες επιτροπές και νέοι κύκλοι συζητήσεων.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ αναμένει από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι, αφού τύχει της δέουσας ενημέρωσης, θα αξιοποιήσει τη δουλειά που έχει γίνει, ώστε να εφαρμοστεί η δημογραφική και οικογενειακή πολιτική που έχει ανάγκη η κυπριακή κοινωνία. Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ θα συνεχίσει να συμβάλλει δημιουργικά σε αυτή την προσπάθεια με τεκμηριωμένες προτάσεις και παρατηρήσεις.

17.05.2013