Γενικό Συμβούλιο ΠΟΓΟ: Εκσυγχρονισμός της δράσης, ανανέωση του τρόπου δουλειάς

thumbnail

Ανακοίνωση Γενικού Συμβουλίου ΠΟΓΟ | 28.6.2013

Συνήλθε σε τακτική του συνεδρία το Γενικό Συμβούλιο του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ με βασικό θέμα συζήτησης το ρόλο και τη λειτουργία του κινήματος στις νέες συνθήκες του μνημονίου και της οικονομικής κρίσης. Κάνοντας πράξη την πάγια θέση ότι αυτός ο ρόλος δεν εξαντλείται μόνο με την ανακίνηση ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με τις γυναίκες, αλλά και με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν το σύνολο του λάου μας, γυναίκες, άνδρες και παιδιά, η ΠΟΓΟ θα συνεχίσει να διατηρεί την πρωτοπορία ανάμεσα στο Γυναικείο κίνημα του τόπου.

Μέσα σε ένα κλίμα πλήρους σύμπνοιας και επίγνωσης του σκηνικού που σήμερα βιώνει ο τόπος μας, αλλά και το ίδιο το κίνημα, πήραν το λόγο σχεδόν όλα τα παρόντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Κινήματος. Όλες εκφράστηκαν με αποφασιστικότητα για την αυξημένη ευθύνη της κάθε μιας αλλά και  για τη ετοιμότητα τους να αυξήσουν  τη συμβολή τους, ώστε να συνεχίσει η κοινή προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από εξήντα πέντε σχεδόν χρόνια, για ανακίνηση και λύση των προβλημάτων που απασχολούν το γυναικείο πληθυσμό και γενικά το σύνολο του λαού μας.

Έγινε φανερό ότι ως ζωντανό κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας, η ΠΟΓΟ, και παρά τα πολλά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να παρακολουθεί με συνεχές ενδιαφέρον την κάθε πτυχή της ζωής, να διαμορφώνει άποψη και να αρθρώνει το δικό της πολιτικό λόγο, διατυπώνοντας υπεύθυνα θέσεις και εισηγήσεις.

Ταυτόχρονα τονίστηκε εμφαντικά τόσο από τη Γ.Γ. της ΠΟΓΟ, Σκεύη Κουκουμά όσο και από όλες όσες πήραν το λόγο ότι τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος και ο λαός μας, απαιτούν την ανάπτυξη πλούσιας και πολύμορφης δραστηριότητας, καθώς και κλιμάκωση των αγώνων του κινήματος. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού μας και η άνοδος του βιοτικού του επιπέδου, αντικειμενικά απαιτούν  τη συμβολή και αναβάθμιση του ρόλου της ΠΟΓΟ.

Τονίστηκε ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η συντηρητική άποψη πως μεμονωμένα η κάθε γυναίκα μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει, στις σημερινές συνθήκες. Αν αφουγκραστούμε για λίγο το παρελθόν, τότε γίνεται αντιληπτό πως ό,τι απολαμβάνουν σήμερα οι γυναίκες, κατακτήθηκε μέσα από την οργανωμένη δράση των γυναικών του χθες και ότι οι σημερινές διεκδικήσεις των γυναικών μόνο κατά τον ίδιο τρόπο μπορούν να επιτευχθούν, ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, με τα αλυσιδωτά προβλήματα και επιπτώσεις.

Αντιστεκόμενα στον πόλεμο φθοράς των συνειδήσεων και με γνώμονα τις κατευθύνσεις του Γενικού Συμβουλίου για «οργάνωση, αντίσταση, προοπτική», τα στελέχη της ΠΟΓΟ θα συνεχίσουν να συμβάλλουν για:

  • Διεκδικητικότερη και αμεσότερη παρέμβαση στα προβλήματα των γυναικών, αλλά και στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας ιεραρχώντας σωστά τις προτεραιότητες.
  • Συνεχή και αποτελεσματική και όχι αποσπασματική παρέμβαση, αλλά και πάρα πέρα εξειδίκευση αυτής της παρέμβασης.
  • Συνεχή παρουσία και κοντά στα προβλήματα των γυναικών, συνδέοντας το ατομικό πρόβλημα της κάθε γυναίκας με το γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των γυναικών

Στο κλείσιμο της συνόδου τονίστηκε ότι τα μέλη και στελέχη του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ, ως συνυπεύθυνες και συνδιαχειρίστριες του κεφαλαίου της 63χρονης ιστορίας του, θα συνεχίσουν με τα λάβαρα ψηλά, επαναξιολογώντας το περιεχόμενο των δράσεων, αντικρίζοντας το όλο ζήτημα σφαιρικά και με στόχο την οργανωτική ανασυγκρότηση  και ενδυνάμωση.

Τονίστηκε τέλος ότι βασική επιδίωξη εξακολουθεί να είναι ο εκσυγχρονισμός της δράσης του κινήματος, η ανανέωση και η αναβάθμιση του  τρόπου δουλειάς, του δυναμικού στελεχών και η επικοινωνία και επαφή με τις γυναίκες και τα προβλήματα τους.