Τροποποιήσεις στο Νόμο για την Προστασία της Μητρότητας: Σημαντικό βήμα για τις γυναίκες (άρθρο της ΓΓ της ΠΟΓΟ και βουλευτή του ΑΚΕΛ, Σκεύης Κουκουμά)

thumbnail

Ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στα θέματα γυναίκας επιτεύχθηκε με την τροποποίηση του Νόμου για την Προστασία της Μητρότητας όπως την πρότεινε η κυβέρνηση και την ενέκρινε η προηγούμενη Βουλή στην προτελευταία συνεδρία της. Ο συγκεκριμένος νόμος καλύπτει τις εγκύους και λεχώνες καθώς και τις γυναίκες που υιοθετούν παιδί, οι οποίες απασχολούνται ως μισθωτές, διασφαλίζοντάς τους: α) δικαίωμα για άδεια μητρότητας, β) προστασία από απόλυση και δικαιώματα αρχαιότητας και προαγωγής, γ) άδεια απουσίας για προγεννητικές εξετάσεις, δ) διευκολύνσεις θηλασμού/φροντίδας του παιδιού, ε) την ασφάλεια και υγεία της εγκύου και της λεχώνας και στ) δικαίωμα για επίδομα μητρότητας. Οι βελτιώσεις που έγιναν απαντούν σε προβλήματα που ανακύπτουν ολοένα και συχνότερα μέσα στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

1. Το προηγούμενο διάστημα καταγράφονταν καταγγελίες ότι εργοδότες, εκμεταλλευόμενοι τα κενά στη νομοθεσία, προχωρούσαν σε απολύσεις εγκύων εργαζόμενων γυναικών. Μέχρι σήμερα ο νόμος απαγόρευε την απόλυση ή την προειδοποίηση για απόλυση εργαζόμενης, από την στιγμή που αυτή ενημέρωνε τον εργοδότη με πιστοποιητικό ιατρού ότι είναι έγκυος ή με γραπτή δήλωση ότι προτίθεται να υιοθετήσει παιδί. Η απαγόρευση ίσχυε μέχρι και 3 μήνες μετά το τέλος της άδειας μητρότητας. Στις περιπτώσεις όμως που η εργαζόμενη δεν προλάβαινε να εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό ή όταν o εργοδότης υποψιαζόταν ότι η υπάλληλος του πιθανόν να εγκυμονούσε τότε μπορούσε να την απολύσει χωρίς νομικές συνέπειες. Με την τροποποίηση που εγκρίθηκε, η εργαζόμενη θα μπορεί να ενημερώνει τον εργοδότη της ακόμα και με χειρόγραφη επιστολή ή email και όχι απαραίτητα με ιατρικό πιστοποιητικό. Με αυτό τον τρόπο η εργαζόμενη θα προστατεύεται από την απόλυση για περίοδο που αρχίζει από την αρχή της εγκυμοσύνης μέχρις και τρεις μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Ο εργοδότης δεν θα μπορεί να προβαίνει σε απόλυση, προειδοποίηση για απόλυση ή σε ενέργειες για οριστική αντικατάσταση της εργαζόμενης. Επιπρόσθετα θα ανακαλείται απόλυση ή προειδοποίηση για απόλυση που έγινε, ανεξάρτητα αν ο εργοδότης γνώριζε για την εγκυμοσύνη, εφόσον η εργαζόμενη, μέσα σε πέντε μέρες από την απόλυση ή την προειδοποίηση για απόλυση, ενημερώσει με πιστοποιητικό ιατρού για την εγκυμοσύνη της.

2. Άλλη τροποποίηση που επιτεύχθηκε αφορά στις θετές μητέρες. Μέχρι σήμερα η θετή μητέρα δικαιούνταν άδεια μητρότητας 14 εβδομάδων υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημέρωνε γραπτώς τον εργοδότη της έξι εβδομάδες πριν από την υιοθεσία. Με την τροποποίηση που έγινε η εργαζόμενη θα ενημερώνει τον εργοδότη της το συντομότερο δυνατόν για την υιοθεσία και θα προσκομίζει βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να είχε ενημερώσει προηγουμένως.

3. Πολλές μητέρες εξαντλούσαν σχεδόν ολόκληρη την άδεια μητρότητας τους όταν το νεογνό χρειαζόταν να νοσηλευτεί λόγω πρόωρου τοκετού σε θερμοκοιτίδα ή λόγω άλλου προβλήματος υγείας. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις θα παραχωρείται μια εβδομάδα άδειας επιπρόσθετα για κάθε 21 μέρες που χρειάστηκε νοσηλεία του νεογνού.

4. Τέλος, με τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν ενισχύονται τα δικαιώματα που έχει η εργαζόμενη γυναίκα με την επιστροφή της στην εργασία μετά από την άδεια μητρότητας. Διασφαλίζονται όλες οι αποδοχές και τα ωφελήματα της που σχετίζονται με την εργασία, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Αυτές οι βελτιώσεις που πρότεινε η κυβέρνηση για την προστασία της μητρότητας ψηφίστηκαν ομόφωνα από τη Βουλή, επικροτήθηκαν από το συνδικαλιστικό κίνημα και ικανοποίησαν τις υποδείξεις της Επιτροπής Εργασίας και της Επιτρόπου Διοικήσεως. Μοναδική παραφωνία υπήρξαν οι εργοδοτικές οργανώσεις…

Για το ΑΚΕΛ και το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ η μητρότητα και η ανατροφή των παιδιών δεν είναι μια στενά ατομική, οικογενειακή υπόθεση. Αποτελεί κοινωνική ευθύνη και δικαιούται την ολόπλευρη κι αμέριστη στήριξη της πολιτείας. Για αυτό, οι τροποποιήσεις στο Νόμο για την Προστασία της Μητρότητας αποτελούν μια σημαντική νίκη για τις γυναίκες της Κύπρου και κύρια για τις νέες εργαζόμενες γυναίκες. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με όσα προωθούνται με το Σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη Συμφιλίωση Επαγγελματικής, Οικογενειακής και Ιδιωτικής Ζωής (φιλεργατικές βελτιώσεις στη γονική άδεια, μελέτη για την άδεια πατρότητας, επέκταση των δομών φροντίδας παιδιών και εναρμόνιση της λειτουργίας τους με τα ωράρια των εργαζομένων, φορολογική/επιδοματική πολιτική που να στηρίζει τους εργαζόμενους γονείς, βελτίωση του πλαισίου για τους κατ’ οίκον παιδοκόμους και τα κέντρα απασχόλησης παιδιών κλπ) ανοίγουν μια νέα σελίδα στην προστασία της μητρότητας και στη κρατική αρωγή προς την οικογένεια. Κατ’ επέκταση αποτελούν άλλη μια κατάκτηση και άλλον ένα σταθμό στην πάλη των γυναικών για πραγματική και ουσιαστική ισοτιμία σε όλους τους τομείς της ζωής.